Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi | 2015. gads

2015. gads

Saistošie noteikumi Nr.56. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.55. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.54. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos  noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.53. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 „Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.52. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.51. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.50. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.49. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.48. Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (konsolidēts)
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.47. Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.46. Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.45. Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (konsolidēts)
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.44. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.43. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.42. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 "Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.41. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.543. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.40. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.39. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.38. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.37. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.36. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.35. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.26 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem"
Paskaidrojuma raksts

Saistoši noteikumi Nr.34. Grozījumi Daugavpils pilsētas 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam"
Paiskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.33. "Ēdināšanas izdevumu kompesēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs" (konsolidēts)
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.32. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.31. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.30. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.29. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.28. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.27. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.26. Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.25. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.24. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.23 (precizeti)Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai (konsolidēts)
Paskaidrojuma raksts 

Saistošie noteikumi Nr.23. Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.22. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.21. Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā (konsolidēts)
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.20. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.33 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.19. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.18. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.17. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.17 "Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.16. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.15. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.14. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumosNr.24 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.13. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 "Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.12. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.18 "Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.11. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”. 
Paskaidrojuma raksts 

Saistošie noteikumi Nr.10 (precizēts) Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai
Paskaidrojuma raksts
(konsolidēts)

Saistošie noteikumi Nr.10. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.9. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.8. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam
Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.7. Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.6. Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.5. Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.4. Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.3. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.2. Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.1. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts