Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi | 2009. gads

2009. gads

 Saistošie noteikumi Nr. 1. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2009. gadam 

Saistošie noteikumi Nr. 4. Zemesgabalu Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2009. gada 12. februāra saistošie noteikumi Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. -2018. gadam".
Spēkā no 25.02.2009

Saistošie noteikumi Nr. 8. Par detālplānojuma zemes gabaliem Dzintaru ielā 29 un 31 ar kadastra Nr. 05000292505 un Nr.05000292501 un tiem pieguļošajām Dzintaru un
Turaidas ielu teritorijām grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 10. Teritorijas Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā, zemes gabala ar kadastra Nr. 0500029 1308 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 13. Zemes gabala ar kadastra Nr. 0500 037 1503 Daugavpilī, Liepziedu ielā 1 detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 15. Daugavpils pilsētas Vidzemes ielā 134 A un tai pieguļošās
teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.19. Detālplānojuma zemes gabaliem ar kadastra
Nr.0500 029 3003, Nr.0500 029 3401, Nr.0500 029 3006, Daugavpilī, Jauno Stropu mikrorajonā, Dzintaru ielā 20, 20A, 22 grafiskā daļa un apbūves noteikumi.

Saistošie noteikumi Nr. 20. Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā

Saistošie noteikumi Nr. 21. Par Daugavpils pašvaldības budžetu 2009. gadam

Saistošie noteikumi Nr. 22. Daugavpils pilsētas zemes gabala ar kadastra
Nr. 0500 020 0811 Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr.8 detālplānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.30. Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā
transportā Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 1. klašu skolēniem
zaudējis spēku ar 09.08.2012. SN Nr.17

Saistošie noteikumi Nr.31. Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos