Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi | 2014. gads

2014. gads

Saistošie noteikumi Nr.37. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2014.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.36. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 "Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.35. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.34. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie notekumi Nr.33. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.32. Daugavpils pilsētas domes „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”
Paskaidrojuma raksts
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.31. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.30. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.29. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.28. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie notekumi Nr.27. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.26. Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētā
Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.26. Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētā
Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.25. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2014.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.24. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.23. Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 14.augusta saistošie noteikumi Nr.23 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība””
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.22. Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 14.augusta saistošie noteikumi Nr.22 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti””
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.21. Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 14.augusta saistošie noteikumi Nr.21 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi””

Saistošie noteikumi Nr.21.  Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 14.augusta saistošie noteikumi Nr.21 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi””
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.20. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi  Daugavpils pilsētas pašvaldībā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.19. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.18. "Par Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošo noteikumu Nr.21 "Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.17. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.16. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.15. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.14. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.13. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2014.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.12. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.11. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.10. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.9. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumus Nr. 4 „Atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.8. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.7. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.6. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2014.gadam
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.5. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14 “Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.4. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.3. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.2. „Par Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.34 ”Pabalsts 2010.gada 8.augusta vētras laikā nopostīto privātīpašumā esošo dzīvojamo māju jumtu atjaunošanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.1. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts