Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi | 2013. gads

2013. gads

 

Saistošie noteikumi Nr.63. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.62. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2013.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.61. “Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.10 ”Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.60. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.18 „Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.59. "Par Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.7 ”Celtniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.58. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 2.maija saistošajos noteikumos Nr.10 “Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.57.  Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.novembra “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība””

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.56. Par Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.37 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējusiem"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.55. Daugavpils pilsētas domes "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.54. „Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.36 „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Atbalsts mazaizsargātajām personām”” atcelšanu”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.53. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Atbalsts mazaisargātajām personām"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.52. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Atbalsts tuberkulozes slimniekiem”
Paskaidrojuma raksts 

 Saistošie noteikumi Nr.51. „Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.38 ”Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Atbalsts tuberkulozes slimniekiem”” atcelšanu”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.50. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.49. "Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra noteikumu Nr.32 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi" atcelšanu"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.48. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.47. "Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistoši noteikumu Nr.31 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs"" atcelšanu"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.46. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”” Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.45. „Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 ”Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola””” atcelšanu
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.44. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī"
Paskaidrojuma raksts 

Saistošie noteikumi Nr.43. Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī"" atcelšanu"
Paskaidrojuma raksts 
 

Saistošie noteikumi Nr.42. Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi 
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.41. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvārasaistošajos noteikumos Nr.3 saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.40. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.39. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 "Īpašuma novertēšanas kritēriji"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.38. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 "Atbalsts tuberkulozes slimniekiem"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.37. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Pabalsta apmērs audžuģimenēm”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.36. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Atbalsts mazaizsargātajām personām"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.35. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.17 "Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.34. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2013.gadam”
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums

Saistošie noteikumi Nr.33. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

Saistošie noteikumi Nr.32.  Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.31. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.30. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.29. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Vieglo taksometru maksimālie pārvadājumu tarifi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.28. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.27. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos         noteikumos Nr.21 „Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību” zaudējis spēku ar 12.06.2014. SN Nr.18
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.26. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.25. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.24. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola””
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.23. Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.22. Par nekustamā  īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.21. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.20. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi””
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.19. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2013.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.18. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14 “Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem”
Paskaidrojuma raksts zaudējis spēku ar 11.06.2015. SN Nr.26

Saistošie noteikumi Nr.17. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.16. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.15. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.14. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.13. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.12. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2013.gadam”
Saistošie noteikumi
Pielikumi

Saistošie noteikumi Nr.11. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumus Nr. 4 „Atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.10. Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.9. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.8. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes  2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.7. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.6. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2013.gadam
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.5. Par nekustamā  īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2013.gadā
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.4. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.3. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.2. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 12.09.2002.  saistošajos noteikumos Nr.6 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.1. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14 “Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem”
Paskaidrojuma raksts zaudējis spēku ar 11.06.2015. SN Nr.26