Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi | 2017. gads | Jūlijs

Jūlijs

“Drošības pogas” pakalpojuma sniegšana 

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” videoprojektora un šaurjoslas videoprojektora lēcas iegāde
Lēmums

Pavasara puķu stādu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības apstādījumiem 2018.gadam
Lēmums

Iekštelpu kosmētiskais remonts pēc ūdensapgādes/kanalizācijas tīklu nomaiņas Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

Pielikumi
Lēmums

Būvdarbu papilddarbi (ELT) daļā projekta "Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī
Lēmums

Par pārtikas (ēdiena) termosu vai konteineru un platformas ratiņu iegādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām

Pielikums
Lēmums

Svaigu dārzeņu, saldētu dārzeņu un ogu piegāde Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm

Pielikums
Lēmums

Kabeļskapju iegāde


Gaisvadu līniju kabeļu un kabeļu stiprinājumu iegāde


Ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo materiālu iegāde


2 koordinātu sistēmā telpisko topogrāfisko uzmērījumu veikšana atbilstoši 1:500 mēroga precizitātes prasībām, Daugavpilī
Lēmums

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par  PSIA „Sadzīves pakalpojuma kombināts” 2017. gada pārskatu
Lēmums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas
hokeja vārtsarga formas papildus iepirkšana
Lēmums

Iekštelpu remontdarbi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā

Pielikums
Lēmums

Tautastērpu izgatavošana Latviešu kultūras centra vajadzībām 2017. gadā
Lēmums

Daugavpils pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksta sagatavošana


Regulārie autopārvadājumu pakalpojumi Daugavpils 1.speciālās pamatskolas vajadzībām

Pielikums
Lēmums

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Specifikācija
Lēmums

Metāla garderobes skapju piegāde

Specifikācija
Lēmums

Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes vajadzībām
Lēmums

Bērnu laukumiņu cietā seguma ierīkošana Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Pielikumi
Lēmums

Kabeļskapju iegāde


 Gaisvadu līniju kabeļu un kabeļu stiprinājumu iegāde

Ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošomateriālu iegāde

Par SBR gumijas granulu piegādi mākslīgā seguma futbola laukumiem
Lēmums

Projekta "Jauno Stropu promenādes izbūve, Daugavpilī" ietvaros būvdarbu papilddarbi (ELT)
Lēmums

Kāpņu telpu remontdarbi Daugavpils 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

Pielikumi
Lēmums

Lietus ūdens kanalizacijas tiklu trases izbūve Stacijas ielā 1, Daugavpilī
Lēmums

Par  elektriskā vārīšanas katla un elektriskās gaļas mašīnas iegādi Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei Stāvu ielā 41, Daugavpilī
Lēmums

CENTRALIZĒTAS TELEKOMUNIKĀCIJAS SISTĒMAS IERĪKOŠANA, PIESLĒGŠANA UN TELEVĪZIJAS TRANSLĀCIJAS pakalpojumu  SNIEGŠANA Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Lēmums

Iekštelpu remontdarbi Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 2.stāvā

Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde 
Daugavpils pilsētas domei 2017.gadā
Lēmums

Rūpnieciskās (industriālās) gāzes iegāde un gāzes balonu noma
Finanšu piedāvājums
Papildus informācija
Paziņojuma grozījumi
Lēmums

Daugavpils 17.vidusskolas ēkas un palīgēku avārijas remontdarbi Valmieras ielā 5, Daugavpilī
Pielikumi
Lēmums

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi
Ziņojums

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pielikums
Lēmums

Profesionālās virtuves iekārtas piegāde Daugavpils 16.vidusskolas ēdnīcas vajadzībām
Lēmums