Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi | 2014. gads

2014. gads

Videonovērošanas sistēmas ierīkošana 1.krasta lunetes teritorijā, Cietoksnī, Daugavpilī"

Telpu apdares darbi ēkā, Saules ielā 5, Daugavpilī
Plāns
Paziņojums par rezultātiem

Autostāvvietas paplašināšana Kandavas ielā (posmā no Vienības ielas līdz Muzejas ielai), Daugavpilī
Paziņojums par rezultātiem

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve Liepziedu ielā (posmā no Plotičku ielas līdz Liepziedu ielas Nr.40), Daugavpilī
Paziņojums par rezultātiem

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu un tīkla izlaidnes izbūve Liepziedu ielā ar grants segumu (posmā no Liepziedu ielas Nr.40 līdz Liepziedu ielas Nr.32), Daugavpilī
Paziņojums par rezultātiem

Parādes ielas pāru numuru puses ietves seguma remonts (posmā no Teātra  ielas līdz Vienības ielai), Daugavpilī
Paziņojums par rezultātiem

Teātra ielas pāru numuru puses ietves seguma remonts (posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai), Daugavpilī
Paziņojums par rezultātiem

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve Plotičku ielā (posmā no Ventas ielas līdz Liepziedu ielai), Daugavpilī
Paziņojums par rezultātiem

Pretvandālisma drošības pasākumi pie loku tilta Piekrastes ielā, Daugavpilī, 2014.gadā
Paziņojums par rezultātiem

Aco Drain” drenāžas sistēmas izbūve  pie Valkas dzelzceļa pārbrauktuves (savienojumā ar Dunduru ielu), Daugavpilī
Paziņojums par rezultātiem

Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība ar caurduršanas metodi Ventas-Plotičku ielu krustojumā, Daugavpilī
Paziņojums par rezultātiem

Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar plastikātu Smilšu ielā (posmā no Dobeles ielas līdz Valkas ielai), Daugavpilī

DZĪVOJAMĀS MĀJAS SAKŅU IELĀ 35, Daugavpilī, nojaukšana
Nolikums
Domes lēmums
AS"Daugavpils satiksme" tehniskie noteikumi
Situācijas plāns un inventāra lieta
Foto
Paziņojums par rezultātiem


Transporta komisijas nozīmēto darbu izpilde, satiksmes organizācijas shēmu izstrādāšana, ceļa zīmju uzstādīšana un uzturēšana pilsētas svētkos
Paziņojums par rezultātiem

Par akmeņogļu iegādi Glābšanas dienesta vajadzībām 2014 gadā
Paziņojums par rezultātiem

Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar plastikātu Smilšu ielā (posmā no Dobeles ielas līdz Valkas ielai), Daugavpilī

Benzīna iegāde pašvaldības iestādes ūdens transportam 2014.gadā
Paziņojums par rezultātiem

Meliorācijas darbi Nometņu ielā (posmā no Patversmes ielas līdz Jelgavas ielai) Daugavpilī
Ziņojums

Daugavas ielas apgaismojuma vienkāršota renovācija, Daugavpilī
Ziņojums

Lietus ūdens kanalizacijas tīklu izbūve Daugavpils pilsētas treritorijā 2014.gadā
Ziņojums

Analoga pulksteņa aprīkojuma piegādei un montāžai objektā „Hipotēku banka pulkstenis”, Daugavpilī

Ielu asfaltbetona seguma plaisu aizliešanas papilddarbi Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā
Ziņojums par līguma piešķiršanas tiesībām

Apgaismojuma  vienkāršota renovācija Parādes ielā (posmā no Vienības ielas līdz Cietokšņa ielai), Daugavpilī
Paziņojums par rezultātiem

Centrālā parka apgaismojuma vienkāršota renovācija, Daugavpilī
Informātīvais paziņojums par nslēgto līgumu

 

Videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas Daugavpils pilsētā  tehniskās dokumentācijas izstrāde.
Objektu sarakts
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu
 

Caurbraucamo pagalmu asfalta seguma bedrīšu remonts Daugavpils pilsētā 2014.gadā
Paziņojums par rezultātiem

Tehniskā projekta „Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18.novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī” izstrādāšana
Lēmums

Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas domē
Lēmums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „DZĪVOJAMĀ MĀJA 2.7 km” Daugavpilī, nojaukšana
Domes lēmums Nr. 107
Zemes robežu plāns
Lēmums

Tālskata un fotoaparāta iegāde Daugavpils pilsētas ūdensteču un ūdenstilpju apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai
Lēmums

Ātruma vaļņu ierīkošana Daugavpils pilsētā 2014.gadā
Lēmums

Kāpņu konstrukciju remontdarbi 18.novembra un Nometņu ielu krustojumā, Daugavpilī

Kāpņu konstrukciju remontdarbi pie daudzdzīvokļu mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī 
Lēmums

Velotransporta tīkla infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā 
Lēmums

Vides pieejamības nodrošināšana Daugavpils pilsētā 2014.gadā  
Lēmums

Autostāvvietas paplašināšana Dīķu ielā 33, Daugavpilī 
Lēmums

Brošūras par  daugavpili  izveidošana un drukāšana 
Lēmums

DAUGAVPILS PILSĒTAS PASĀKUMU AFIŠU IZGATAVOŠANA UN IZVIETOŠANA PILSĒTAS SABIEDRISKĀ  TRANSPORTA PIETURĀS    
Lēmums

Audio iekārtu piegāde Daugavpils pilsētas domei 
Lēmums

Datoru un monitoru piegāde Daugavpils pilsētas domei
Lēmums