Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi | 2017. gads | Decembris

DecembrisBasketbola Jaungada svētku apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

VEIDLAPU PIEGĀDE D
augavpils pilsētas domei 2018.gadā
Lēmums 

Basketbola Jaungada svētku tiesāšana
Lēmums

Daugavpils BJSS Ziemassvētku turnīra peldēšanā apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Sociālā dienesta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana


Dārzkopības preču piegāde 2018. gadam
Lēmums

Substrātu un stādu augsnes piegāde 2018. gadam
Lēmums

Ultravioleta baktericīda apstarotāja ar gaisa recirkulāciju iegāde


Kases aparātu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotības iestāžu vajadzībām
Lēmums

Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā


Par obligātās veselības pārbaudes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu vajadzībām

Pielikums
Lēmums

Būvprojekta „Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” ekspertīzes veikšana

Pielikums
Lēmums

Ģimenes ārsta un ārstu speciālistu pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra klientiem 2018.gadā
Lēmums

Jaungada uguņošanas realizācija


Autotransporta tehniskā apkope un remonts 2018.gadā


Jumtu seguma remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām
Lēmums 

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola nodaļai (zēni) formas iepirkšana
Lemums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta vingrošanas nodaļai formas iepirkšana
Lēmums

Daugavpils kultūrvēstures ekspozīcijas „Ceļš. Māja. Lūgšana.” pirmās zāles „Novada senvēsture (9.gt.p.m.ē.- 1772.g.)” dizaina koncepcijas un ieejas vestibila funkcionālā skiču projekta izstrāde

Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde Daugavpils pilsētas domei
Lēmums

Audita veikšana

Ziemassvētku meistarsacīkšu grieķu-romiešu cīņā apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Gastrotrauka ar vāku iegāde Daugavpils 3.vidusskolas vajadzībām


Instrumentu iegāde Daugavpils logopēdiskajai internātpamatskolai – attīstības centram

Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums 


Paklāju, tējkannu un sienas lampu iegāde Daugavpils logopēdiskajai internātpamatskolai – attīstības centram 
Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

“M.Purenes piemiņas kausa” volejbolā apbalvojumu izgatavošana


Daugavpils BJSS Jaungada paukošanas turnīra apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

LED prožektoru iegāde (Atkārtoti. Sakarā ar neprecizitāti tehniskajā specifikācijā)


Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas telpu atjaunošanai


Radiosakaru pakalpojumu sniegšana


BJSS noslēguma vakara “Sporta laureāts-2017” apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

M.Purenes piemiņas kausa” volejbolā organizēšana un tiesāšana
Lēmums

“Daugavpils Cup 2017” starptautiskā hokeja turnīra apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Hokeja turnīra “DAUGAVPILS CUP-2017” 2009.g.dz. un Ziemassvētku hokeja turnīrā 2008.g.dz. organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Interaktīva ekrāna piegāde projektam LLI-089"Network-DigiHubs"
Lēmums

Daugavpils BJSS peldēšanas turnīru tiesāšana
Lēmums

2017.gada starptautiskā boksa turnīra apbalvojumu izgatavošana

Lēmums

Ziemassvētku meistarsacīkšu grieķu-romiešu cīņā tiesāšana
Lēmums

Ziemassvētku turnīra sieviešu cīņā apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Daugavpils BJSS Jaungada paukošanas turnīra tiesāšana
Lēmums

LED prožektoru iegāde


Projektēšanas pakalpojumu sniegšana nekustāmo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Tramvaja vagonu un Pergolas Centrālajā parkā Ziemassvetku noformejuma izveidošana 2017.gadā

Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums