Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Informācija par rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem » | Daugavpils pilsētas domes informācija par noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2018. gadā (1. daļa)

Daugavpils pilsētas domes informācija par noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2018. gadā (1. daļa)

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

1

2

3

4

5

6

7

Autoruzraudzības veikšana

DPD 2015/79

29.07.2015.

12.08.2015.

 SIA “Firma L4”

 1820.00  EUR

Līdz saistību izpildei

 Būvuzraudzības veikšana  DPD 2017/124  “D” daļa      IK “Būvzinis - J”  12700.00  EUR

Līdz saistību izpildei

 Publicitātes pakalpojumi  DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA “DauTKom Plus”  35.00  EUR Līdz saistību izpildei
 Publicitātes pakalpojumi  DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA “DauTKom Plus”  150.00  EUR  Līdz saistību izpildei
 Publicitātes pakalpojumi  DPD 2017/30  “A” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA  „Latgales Laiks ”  83.64 EUR  Līdz saistību izpildei
 Publicitātes pakalpojumi  DPD 2017/30  “A” daļa  23.02.2017.  09.03.2017.  SIA  „Latgales  Laiks”  34.44  EUR Līdz saistību izpildei
 Slidot mācīšana sākumskolas bērniem  DPD 2017/133      Biedrība “Hokeja klubs Daugavpils”  4505.76  EUR  Līdz saistību izpildei
Publicitātes pakalpojumi  DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA “DauTKom Plus” 150.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Vispārīgā vienošanās par benzīna piegādi

 DPD 2017/151  “1.” daļa        SIA “VIADA Baltija ”  125359.62  EUR  Līdz saistību izpildei

 

Vispārīgā vienošanās par dīzeļdegvielas piegādi 

 DPD 2017/151  “2.” daļa      SIA „VIADA Baltija”  366757.89  EUR  Līdz saistību izpildei

Benzīna A-95 piegāde

 DPD 2017/151  “1.” daļa       SIA”VIADA Baltija”  34246.32 EUR  Līdz saistību izpildei

Dīzeļdegvielas piegāde

 DPD 2017/151  “2.” daļa      SIA “VIADA Baltija ”  10792.79  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA “Latgales Laiks ”  137.76  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  “A” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA “Latgales Laiks ”  137.76  EUR  Līdz saistību izpildei

Veļas mazgāšanas pakalpojumi

 DPD 2017/166  3. daļa  06.12.2017.  18.12.2017.  SIA “GREEN LINE SERVICES  21.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30   „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.   SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”   150.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Remontdarbu veikšana

 DPD 2017/160  2.daļa       SIA “Labiekārtošana – D””   11334.19 EUR  Līdz saistību izpildei

Remontdarbu veikšana

 DPD 2017/160  3. daļa      SIA “Defass-D”   13002.32  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.   SIA “DauTKom Plus”  20.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Jumta seguma nomaiņa

 DPD 2017/160   1.daļa       SIA „Defass-D”  19417.90 Līdz saistību izpildei 

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  „B” daļa   24.02.2017.  09.03.2017.   SIA  „DauTKom Plus”  20.00  EUR Līdz saistību izpildei 

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  “A” daļa  24.02.2017.   09.03.2017.   SIA „Latgales Laiks ”   19.74  EUR  Līdz saistību izpildei

Apliecinājuma kartes izstrāde

 DPD 2017/168  01.12.2017.  13.12.2017.   SIA “BUILDER INDUSTRY”   1550.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA  „DauTKom Plus ”   20.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta ekspertīzes veikšana

DPD 2017/143  2. daļa      SIA  „JaunRīga ECO   20475.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta ekspertīzes veikšana

 DPD 2017/143  4. daļa       SIA “JaunRīga ECO”  17574.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta izstrāde

 DPD 2018/5  23.01.2018.  05.02.2018.   SIA “GEO Consultants”   31000.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  “A” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA  „Latgales Laiks ”  78.72 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30   “A ” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA  „Latgales Laiks ”  83.64  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  “A” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.   SIA  „Latgales Laiks”  123.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Būvuzraudzības veikšana

 DPD 2017/132  “B” daļa       SIA “Isliena  V”  69000.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Būvuzraudzības veikšana

 DPD 2017/ 132  “A” daļa       SIA “GEO Consultants”   93690.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.   SIA „DauTKom Plus”   20.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA “DauTKom Plus”  100.00  EUR  Līdz saistību izpilde

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30   „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.   SIA „DauTKom Plus” 150.00  EUR   Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30   „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA  “DauTKom Plus ”   20.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.   SIA “DauTKom Plus”  20.00  EUR  Līdz saistību izpildei

 

Vispārīgā vienošanās par publicitātes
зakalpojumu sniegšanu

 

 DPD 2018/17  2.daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  

SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”

SIA  “DauTKom  Plus”
 11060.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Elektroenerģijas piegāde

 DPD 2017/170       Akciju sabiedrība “Latvenergo”   13119.17  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30    „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA „DauTKom Plus”   65.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Būvdarbu veikšana

 DPD 2017/167      SIA “Modus Būve”  715698.43  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17    2. daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA  “DauTKom Plus”   20.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17  2. daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA “DauTKom Plus”  118.63  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17   2.daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA “DauTKom Plus”   118.63  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30   „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”   150.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17   2. daļa  14.02.2018.  26.02.2018.   SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”  210.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta ekspertīzes veikšana

 DPD 2018/22  21.02.2018.  05.03.2018.  SIA “Cerkazi-G”  24900.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Apliecinājuma kartes izstrāde

 DPD 2018/3       SIA “Būvdizains ”  21439.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Ventilācijas agregātu

iegāde un montāža

 DPD 2018/19       SIA  “TERALEKS”  78918.52  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD  2018/17   2. daļa  14.02.2018.  26.02.2018.   SIA “DauTKom Plus”   20.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17   2.  daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA “DauTKom   Plus”  150.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17    2. daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA “DauTKom Plus ”  118.63  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17  „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.   SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”   150.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17  2. daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA „DauTKom Plus”   150.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17 „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”   150.00  EUR  Līdz saistību izpildei

 

Siltummezglu,apkures sistēmu

tehniskā apkalpošana

 DPD 2018/14  daļa  12.02.2018.  23.02.2018.   SIA “Rehill”   1284.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Informatīvi ilustratīvās brošūras

izveide,izdruka,izplatīšana

 DPD 2018/36  daļa  22.03.2018.  05.04.2018.  SIA “13. stāvs”  2987.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17  „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”  280.00  EUR  Līdz saistību izpildei

 

Radio vadāmās nogāžu pļauj- mašīnas iegāde

 DPD 2018/29  05.03.2018.  16.03.2018.  SIA”Anna Assistance”  24380.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Autoruzraudzības veikšana

 DPD 2017/168  01.12.2017.  13.12.2017.  SIA  „BUILDER INDISTRY”   200.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Būvdarbu veikšana

 DPD 2017/168  01.12.2017.  13.12.2017.  SIA „BUILDER INDUSTRY”  39004,61  EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta izstrāde

 DPD 2017/172   “A” daļa      SIA “Projekts EAE”  11745.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta izstrāde

 DPD 2017/172  „B” daļa       SIA “Projekts EAE”  8460.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17  „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”  150.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17 „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”   150.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17 „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.   SIA “DauTKom Plus”   80.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17 „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA  „DauTKom Plus”  474.52  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17  „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA “DauTKom Plus”  150.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta ekspertīzes veikšana

 DPD 2018/48  16.04.2018.  27.04.2018.  SIA „Firma L-4”  5400.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17  „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA  „DauTKom Plus”  150.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17 „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA „DauTKom Plus”   388.88  EUR  Līdz saistību izpildei

Autoruzraudzības veikšana

 DPD 2016/109    

SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”

 1500.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Autoruzraudzības veikšana

 DPD 2015/137      SIA “BM projekts  2500.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Autoruzraudzības veikšana

 DPD 2015/137       SIA “BM projekts  2500.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Autoruzraudzības veikšana

 DPD 2015/137  “C” daļa      SIA  „Firma L 4”  4580.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17 „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.   SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”  300.56 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17  „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.   SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”  304.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Informatīvi ilustratīvas brošūras drukāšana un izplatīšana

 DPD 2018/60  1.daļa      SIA  “13.stāvs”   7470.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17 „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.   SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”  350.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Ēku tehniskā apsekošana

 DPD 2018/53  20.04.2018.  02.05.2018.  SIA “REM PRO”  10799.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2018/17  „B” daļa  14.02.2018.  26.02.2018.  SIA “DauTKom Plus””  198.90EUR  Līdz saistību izpildei