Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi | 2015. gads

2015. gads

Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei 2016.gadā 

Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas papildus aprīkojuma piegāde un  ierīkošana 
Lēmums

Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi
Lēmums


Ziemassvētku dāvanu (gaļas konservu komplektu) piegāde Sociālo lietu pārvaldes klientiem
Uzaicinājums ir pārtraukts


Drukas iekārtu iegāde Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām


Lietus ūdens kanalizācijas akas un trases izbūve Strautu ielā, Daugavpilī
Paziņojums par rezultātiem

Mazā Dārza ielā, lietus ūdens kanalizācijas tīklu atjaunošana, Daugavpilī
Paziņojums par rezultātiem

Drukas iekārtu iegāde Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām


Būvprojekta „Daugavpils cietokšņa Pulvera noliktavas restaurācija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana. I kārta” būvekspertīze

Pielikums

Būvprojektu „Daugavpils Čerepovas rūpnieciskās 
teritorijas reģenerācija” būvekspertīze
Pielikums 

teritorijas reģenerācija” būvekspertīze

Glābšanas stacijas apkures un katlu māja sistēmas pārbūve Stropu ielā 40, Daugavpilī
Lēmums

Filtrāta atsūknēšana un attīrīšana rekultivētajā sadzīves atkritumu izgāztuvē "Demene"
Lēmums

Sociālo lietu pārvaldes ugunsdzēsības signalizācijas remonts Ģimenes atbalsta centrā/patversmē Šaurā ielā 26, Daugavpilī


Remontdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes sanitārā mezglā Šaurā ielā 23, Daugavpilī


Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldes darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana


Āra apgaismojuma dekoru izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavas ielā posmā no Dzelzceļa tilta līdz Vienības tiltam, Daugavpilī

Pielikums
Lēmums

Āra apgaismojuma dekoru izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavas ielā posmā no Dzelzceļa tilta līdz Vienības tiltam, Daugavpilī

Pielikums
Lēmums

Gājēju ietves bojātā klinkera bruģa nomaiņa Rīgas ielā posmā no Stacijas ielas līdz Cietokšņa ielai, Daugavpilī
Lēmums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”
ATKĀRTOTI uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām: Apliecinājuma kartes sagatavošana „Gājēju pārējas izveide Stacijas ielā posmā no Malu ielas līdz Kandavas ielai” un „Autobusa pieturas izbūve 18. novembra ielā pie Brāļu kapiem”
Lēmums 


Apliecinājuma kartes sagatavošana „Gājēju pārējas izveide Stacijas ielā posmā no Malu ielas līdz Kandavas ielai” un „Autobusa pieturas izbūve 18. novembra ielā pie Brāļu kapiem


Gubiščes ezera krasta gar 18. novembra ielu posmā no 18. novembra ielas 199 līdz Smilgu ielai labiekārtošana, Daugavpilī

Pielikums
Lēmums

Piepūšamo atrakciju bērniem uzstādīšana Centrālajā parkā
 
Paziņojums
Daugavas upes krasta (polderu stacijas rajonā) peldvietas ainaviskā un tehniskā stāvokļa uzlabošanas pasākumi optimālu rekreācijas vajadzību nodrošināšanai
Lēmums

 
Sabiedriskā transporta (autobusu) pieturvietu iznešana no augstsprieguma līnijas aizsargjoslas Jātnieku ielā, Daugavpilī
Pielikums
Ziņojums par rezultātiem
 
Skanizolējoša žoga izbūve un uzstādīšana Višķu un Kauņas ielu krustojumā, Daugavpilī
Ziņojums par rezultātiem
 
Projekta „Rotaļu laukuma izbūve nojauktās ēkas pamatu teritorijā, stāvlaukuma izbūve, atpūtas laukuma un pieguļošās teritorijas labiekārtošana Aleksandra ielā 4, Daugavpilī” izstrādāšana
Tehniskā dokumentācija
Tiek pārtraukts bez rezultātiem
 
Ielu asfaltbetona seguma plaisu aizliešanas darbi Daugavpils pilsētas teritorijā 2015.gadā
Ziņojums par rezultātiem

Satiksmes organizācijas nodrošināšana pilsētas svētkos 2015. gadā

Brauktuves apzīmējumu atjaunošana Daugavpils pilsētas teritorijā 2015. gadā
Paziņojums par lēmumu

Meļņičkas upes ainaviskā un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanas pasākumi (posmā no Nometņu ielas līdz Daugavas upei)
Paziņojums par lēmumu

Tilta pāri Šūņupei, Daugavpilī, (Stacijas ielas rajonā pie veikala „DEPO”) atjaunošana
Paziņojums par lēmumu
 
Videonovērošanas sistēmas paplašināšana Daugavpils pilsētā
Pielikums 1
Pielikums 2
Paziņojums par rezultātiem

Parka teritorijas atjaunošana Daugavas un Dienvidu ielu krustojumā, Daugavpilī


Ātrumvaļņu ierīkošana Daugavpils pilsētā 2015.gadā”

Parka teritorijas atjaunošana Daugavas un Dienvidu ielu krustojumā, Daugavpilī
Ātrumvaļņu ierīkošana Daugavpils pilsētā 2015.gadā
Skaidrojumi
 
Ietvju seguma remonts pie Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
Paziņojums par rezultātiem

Ceļu satiksmes drošības elementu uzstādīšana Jelgavas un Nometņu ielās, Daugavpilī

Paziņojums par rezultātiem

Vides pieejamības nodrošināšana Daugavpils pilsētā 2015.gadā

Paziņojums par rezultātiem


Kāpņu pārbūves ar pandusa ierīkošanu 18.novembra un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī, būvprojekta (minimālā sastāva) izstrāde

Paziņojums par rezultātiem

Ziņojums par rezultātiem
 
Uzaicinājums
 
 
 
Projektu iesniegumu izstrādāšana KPFI projektiem
Paziņojums par rezultātiem

Minimālā sastāva būvprojekta „Lietus ūdens kanalizācijas kolektora Miera ielā (posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai) atjaunošana” izstrāde
Minimālā sastāva būvprojekta „ Lietus ūdeņu novadīšana no Ventspils ielas Nr.31 pagalma teritorijas, Daugavpilī”, izstrāde

Paziņojums par rezultātiem

2 koordinātu sistēmā telpisko topogrāfisko uzmērījumu veikšanai atbilstoši 1:500 mēroga precizitātes prasībām, Daugavpilī
Paziņojums par lēmumu

PRECIZĒJUMI  Nr.1

Par akmeņogļu iegādi Glābšanas dienesta vajadzībām 2015 gadā
Paziņojums par lēmumu