Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības | Informācija par amatpersonu un darbinieku atalgojuma apmēru » | 2018. gads | Februāris

Februāris