Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Informācija par rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem » | Daugavpils pilsētas domes informācija par noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2017. gadā

Daugavpils pilsētas domes informācija par noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2017. gadā

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena

(bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

1

2

3

4

5

6

7

 

Siltummezglu tehniskā apkalpošana

 DPD 2016/181

 

 

SIA “NORTEKS AE” 

1056.00 EUR 

Līdz 02.01.2018. 

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140  „B” daļa

03.02.2016. 

16.02.2016. 

SIA „DauTKom Plus” 

100.00EUR 

Līdz saistību izpildei 

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140   „B” daļa

 

03.02.2016.

16.02.2016. 

 SIA “DauTKom Plus” 

150.00 EUR 

Līdz saistību izpildei 

 

Vispārīgā vienošanās par degvielas piegādi

 

DPD 2016/188  „2.” daļa

 

 

SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija” 

306857.13 EUR 

Līdz 15.01.2018. 

 

Vispārīgā vienošanās par degvielas piegādi

DPD 2016/188  „1” daļa

 

 

SIA “VIADA Baltija” 

122892.31EUR 

Līdz 15.01.2018. 

 

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140  „B” daļa

 

03.02.2016.

16.02.2016. 

 SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”

247.50EUR 

Līdz saistību izpildei

Kondicionētāju piegāde

DPD 2016/207

16.11.2016. 

29.11.2016.

 SIA”Mare Verpete” 

 9816.62 EUR 

Līdz saistību izpildei 

 

Publicitātes pakalpojumi

 

DPD 2015/140 „B” daļa

 

03.02.2016.

 

16.02.2016.

 SIA  „DauTKom Plus”

100.00 EUR 

Līdz saistību izpildei

 

 Publicitātes pakalpojumi  DPD 2015/140  „B” daļa  03.02.2016.  16.02.2016.   SIA „DauTKom Plus”  100.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Būvdarbu veikšana  DPD 2016/145 “A” daļa     SIA “Belmast Būve”    874906.38  EUR  Līdz saistību izpildei
Būvdarbu veikšana  DPD 2016/16  “A” daļa      SIA “Lagron”  1859295.64 EUR  Līdz saistību izpildei
Publicitātes pakalpojumi  DPD 2015/140  „B” daļa 03.02.2016.   16.02.2016. SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”   500.00EUR  Līdz saistību izpildei
Būvuzraudzības veikšana DPD 2016/199  „B” daļa      SIA „Akorda”   9777.00  EUR  Līdz saistību izpildei
Būvuzraudzības veikšana DPD 2016/199 „C” daļa        SIA  „INRI”  6378.90 EUR  Līdz saistību izpildei
Būvuzraudzības veikšana DPD 2016/199 „B” daļa        SIA “INRI”  6588.60 EUR  Līdz saistību izpildei
Publicitātes pakalpojumi DPD 2015/140  „B” daļa  03.02.2016.   16.02.2016.  SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”  500.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Publicitātes pakalpojumi  DPD 2015/140 „B” daļa  03.02.2016.  16.02.2016.  SIA  „DauTKom Plus”  100.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Publicitātes pakalpojumi DPD 2015/140 „B” daļa  03.02.2016.   16.02.2016.   SIA “DauTKom Plus”   416.00EUR  Līdz saistību izpildei
Būvprojekta ekspertīzes veikšana  DPD 2016/208 “C” daļa      SIA „CMB”  8000.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Būvprojekta ekspertīzes veikšana  DPD 2016/208  “D” daļa      SIA  „CMB”    8000.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Būvprojekta ekspertīzes veikšana DPD 2016/208  “F” daļa       SIA „VPM Latvia”  14700.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Autoruzraudzības veikšana  DPD 2015/79 29.07.2015.   12.08.2015.   SIA  „Baltex Group”  2000.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Būvprojekta ekspertīzes veikšana DPD 2016/208  “A” daļa        SIA “CMB”   8000.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Būvprojekta ekspertīzes veikšana DPD 2016/208  „B” daļa       SIA “CMB”   8000.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Pasažieru pārvadājumi DPD 2017/11 “1” daļa  25.01.2017.  06.02.2017.   SIA„GEPARDS”   7800.00 EUR  Līdz 31.12.2017.
Pasažieru pārvadājumi  DPD 2017/11  “2.” daļa 25.01.2017.   06.02.2017.   SIA  “GEPARDS”   8700.00 EUR  Līdz 31.12.2017.
Būvprojekta ekspertīzes veikšana  DPD 2016/208  “G” daļa       SIA “CMB”  7800.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Apliecinājuma kartes ekspertīzes veikšana DPD 2016/208  “I ” daļa        SIA „CMB”  3000.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Apliecinājuma kartes ekspertīzes veikšana  DPD 2016/208  “H” daļa       SIA  “CMB”   8300.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Publicitātes pakalpojumi  DPD 2015/140  „B” daļa  03.02.2016.  16.02.2016.   SIA  “DauTKom Plus”  100.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Pasažieru pārvadājumi DPD 2017/11  „3.” daļa   25.01.2017. 06.02.2017.   SIA “ER LINES”  3720.00 EUR  Līdz 31.12.2017.
Publicitātes pakalpojumi DPD 2015/140  „B” daļa   03.02.2016.  16.02.2016.   SIA “DauTKom Plus”   100.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Publicitātes pakalpojumi DPD 2015/140  „B” daļa   03.02.2016.  16.02.2016.  SIA  „DauTKom Plus”   416.00EUR  Līdz saistību izpildei
Publicitātes pakalpojumi DPD 2015/140  „B” daļa   03.02.2016. 16.02.2016.   SIA “DauTKom Plus”   100.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Uzpūšamo bortu piegāde un uzstādīšana DPD 2017/14  01.02.2017.  13.02.2017.   Uzņēmums “3 Sixtysports Limited””  41628.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Ēkas nojaukšana  DPD 2017/20  07.02.2017.  20.02.2017.  SIA „Labiekārtošana - D”  26347.32EUR  Līdz saistību izpildei
Teritorijas plānojuma izstrāde  DPD 2016/222      SIA  „Reģionālie projekti”   57400.00 EUR  Līdz saistību izpildei
Informatīvo izdevumu iespiešana  DPD 2017/24 13.02.2017.   24.02.2017   SIA „Corporate  12444.00EUR  Līdz saistību izpildei

Vispārīgā vienošanās

Publicitātes pakalpojumi
DPD 2017/30 “A” daļa  24.02.2017   09.03.2017.  SIA  „Latgales Laiks”  9500.00 EUR  Līdz 12.03.2018.

 

Vispārīga vienošanās par Publicitātes pakalpojumiem

DPD 2017/30   „B” daļa   24.02.2017.  09.03.2017.  

 SIA  „DauTKom Plus”

SIA “Latgales Laiks”

SIA Daugavpils izdevniecības firma

“Latgales Reklāma”
  21000.00EUR  Līdz 12.03.2018.

Informatīvi ilustratīvas  brošūras izgatavošana

DPD 2017/33 “ 2.” daļa  06.03.2017.  17.03.20    SIA “13. stāvs”  3210.00 EUR Līdz saistību izpildei 

Informatīvi ilustratīvas brošūras izgatavošana

 DPD 2017/33  “1. ” daļa 06.03.2017.  17.03.2017.   SIA “13. stāvs”   9450.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta ekspertīzes veikšana

DPD 2017/10   26.01.2017.  07.02.2017.  SIA “CMB”  33100.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde

 DPD 2017/7  “A” daļa       SIA “REM  PRO”  111777.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  „B” daļa   24.03.2017.  09.03.2017.  SIA „DauTKom Plus”   100.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.   SIA  „DauTKom Plus”  100.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  “A” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.   SIA  „Latgales Laiks”  108.24 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  “A” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.   SIA  „Latgales Laiks”  167.28 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  “A” daļa   24.02.2017. 09.03.2017.    SIA  „Latgales Laiks”   83.64 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  „B” daļa   24.02.2017.  09.03.2017. SIA„DauTKom Plus”   100.00  EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017. 09.03.2017.   SIA “DauTKom Plus”  100.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa 24.02.2017.   09.03.2017.  SIA “DauTKom Plus”   105.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30   „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA “DauTKom Plus”   150.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Būvuzraudzības veikšana

 DPD 2016/199  “A” daļa       SIA “INRI”  6588.60 EUR  Līdz saistību izpildei

Būvdarbu veikšana

 DPD 2016/156      Ceļu būves firma SIA”Binders”   666666.66EUR  Līdz saistību izpildei

Autoruzraudzības veikšana

 DPD 2015/02  „B” daļa      SIA “SKA projekts”    1300.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30 “A” daļa 24.02.2017.   09.03.2017. SIA „Latgales Laiks”   56.25 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  “A” daļa  24.02.2017.  09.03.2017. SIA  „Latgales Laiks”   181.25 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  “A” daļa 24.02.2017.  09.03.2017.    SIA  „Latgales Laiks”   123.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017. 09.03.2017.  SIA “DauTKom Plus”   100.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30 „B” daļa  24.02.2017.   09.03.2017.  SIA “DauTKom Plus ”   100.00EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta izstrāde

DPD 2017/19   24.02.2017.  07.03.2017. SIA “SKA projekts”    17885.94 EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta izstrāde

 DPD 2016/201 “A” daļa      SIA “BM projekts”  24430.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30 „B” daļa 24.02.2017.   09.03.2017.  SIA  „DauTKom Plus”  150.00EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30„B” daļa   24.02.2017. 09.03.2017.  SIA  „DauTKom Plus”   150.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa 24.02.2017.   09.03.2017.  SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”  272.25 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017 SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”   272.25 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  “A” daļa  24.02.2017.   09.03.2017.  SIA  „Latgales Laiks”  181.25 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  “A” daļa 24.02.2017.   09.03.2017.  SIA  „Latgales Laiks”  56.25 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30 “A” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA  „Latgales Laiks”    178.35 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30 „B” daļa  24.02.2017.   09.03.2017.  SIA  „Latgales Laiks”   56.25 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  “A” daļa   24.02.2017.  09.03.2017.  SIA  „Latgales Laiks”  423.36 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  „B” daļa   24.02.2017.  09.03.2017.   SIA  „Latgales Laiks”   134.06 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  „B” daļa   24.02.2017. 09.03.2017.    SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”  305.88 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017. SIA  „DauTKom Plus”    255.50EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.  SIA  „DauTKom Plus”  100.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta izstrāde

DPD 2017/54   12.04.2017. 26.04.2017.    SIA „Būvdizains”  30450.00EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta izstrāde

DPD 2016/201  „B” daļa     

Pilnsabiedrība SIA “Latvijasmernieks.lv:

SIA TERRA Standart un OU
Reaalprojekt” 
  10180.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017.  09.03.2017.    SIA  „DauTKom Plus”    100.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Ēdināšanas  pakalpojumi

 DPD 2017/61 3. daļa 03.05.2017.  15.05.2017.   SIA  „Latgales Optima”  3184.71EUR  Līdz saistību izpildei

Ēdināšanas pakalpojumi

 DPD 2017/61 5.daļa  03.05.2017. 15.05.2017.  SIA „Latgales Optima ”   1364.88EUR  Līdz saistību izpildei

Ēdināšanas pakalpojumi

DPD 2017/61 2.  daļa   03.05.2017. 15.05.2017.   SIA „Latgales Optima”  7734.30 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

 DPD 2017/30  „B” daļa  24.02.2017. 09.03.2017.   SIA  „DauTKom Plus”   236.77  EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta izstrāde

 DPD 2016/201  “C” daļa    

 Pilnsabiedrība “SIA LAtvijasmernieks.lv;

SIA Terra Standart un OU

“Reealprojekt” 
 14645.00EUR  Līdz saistību izpildei

Būvprojekta izstrāde

DPD 2017/28  24.02.2017.   10.03.2017.  SIA  „REM PRO”  36800.00 EUR  Līdz saistību izpildei

Sporta tērpu un apavu iegāde

 DPD 2017/60   20.04.2017.  02.05.2017.  UAB “SPORT TIME”  18002.50 EUR  Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2017/30  „B” daļa   24.02.2017. 09.03.2017.   SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”  348.68EUR  Līdz saistību izpildei

KSP līgumi