Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Informācija par rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem » | Daugavpils pilsētas domes informācija par noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2016. gadā

Daugavpils pilsētas domes informācija par noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2016. gadā

 

 

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

1

2

3

4

5

6

7

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2014/51 „B” daļa

14.11.2014.

19.12.2014.

 SIA ‘DauTKom Plus”

 70.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2014/51 „B” daļa

14.11.2014.

19.12.2014.

 SIA “DauTKom Plus ”

 89.25 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2014/51 „B” daļa

14.11.2014.

19.12.2014.

 SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”

 213.60  EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2014/51 „A” daļa

14.11.2014.

19.12.2014.

 SIA “Latgales Laiks”

 73.80EUR

Līdz saistību izpildei
 

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2014/51 „B” daļa

14.11.2014.

19.12.2014.

 SIA “Latgales Laiks”

 73.80 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2014/51 „A” daļa

14.11.2014.

19.12.2014.

 SIA “Latgales Laiks”

 180.40 EUR

Līdz saistību izpildei
 

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2014/51 „B” daļa

14.11.2014.

19.12.2014.

 SIA “DauTKom Plus”

 115.26 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2014/51 „B” daļa

14.11.2014.

19.12.2014.

 SIA “DauTKom Plus”

 70.29 EUR

Līdz saistību izpildei

Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde

DPD 2015/144

04.12.2015.

15.12.2015.

 SIA “Latvijas Roze”

 4500.00 EUR

Līdz 31.12.2016.g.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības

veikšana

DPD 2015/69 “A” daļa

09.09.2015.

05.10.2015.

 SIA „Baltex GROUP”

 70450.00 EUR

Un

14000.oo EUR

10 mēneši

Būvprojekta izstrāde un

autoruzraudzības veikšana

DPD 2015/69 „B” daļa

09.09.2015.

05.10.2015.

 SIA “Baltex Group””

 5032.00 EUR un

2500.00 EUR

10 mēneši

Būvprojekta izstrāde un

autoruzraudzības veikšana

DPD 2015/137 “C” daļa

12.11.2015.

08.12.2015.

SIA “Firma  L 4”

 22390.00 EUR un

4580.00 EUR

10 mēneši

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2014/51 „B” daļa

14.11.2014.

19.12.2014.

 SIA “Latgales Laiks”

 180.40 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2014/51 „A” daļa

14.11.2014.

19.12.2014.

 SIA”Latgales Laiks”

 24.60 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2014/51 „A” daļa

14.11.2014.

19.12.2014.

 SIA„Latgales Laiks”

 20.50 EUR

Līdz saistību izpildei

Būvprojekta izstrāde

DPD 2015/137 „A” daļa

12.11.2015.

08.12.2015.

 SIA “BM-projekts”

 15110.00EUR

6 mēneši no līguma

noslēgšanas dienas

Būvprojekta izstrāde

DPD 2015/137 “B” daļa

12.11.2015.

08.12.2015.

 SIA „BM-projekts”

 16540.00 EUR

6 mēneši no līguma
noslēgšanas dienas

Programmatūru uzturēšana

DPD 2016/10

25.01.2016.

05.02.2016.

 SIA “ZZ Dats”

 14948.76 EUR

Līdz 31.12.2016.

Būvdarbu veikšana

DPD 2016/06 „A” daļa

20.01.2016.

02.02.2016.

 SIA “Green Būve”

 17984.82 EUR

01.06.2016.

Būvdarbu veikšana

DPD 2016/06 „B” daļa

20.01.2016.

02.02.2016.

 SIA “Borg”

 2544.23 EUR

01.06.2016.

Degvielas piegāde

DPD 2015/139

17.11.2015.

28.12.2015.

 SIA „INGRID A”

 434741,40 EUR

Līdz 31.12.2016.

Degvielas piegāde

DPD 2015/139

17.11.2015.

28.12.2015.

 SIA  “INGRID A”

 31521.03 EUR

Līdz 31.12.2016.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

DPD 2015/147

21.01.2016.

01.02.2016.

 SIA “REM PRO”

 17268.00EUR

Līdz saistību izpildei

Vispārīgā vienošanās

Par publicitātes pakalpojumu sniegšanu

DPD 2015/140 „A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “Latgales Laiks”

 6500.00 EUR

Līdz 02.03.2017.

Vispārīgā vienošanās par

Publicitātes pakalpojumu sniegšanu

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

SIA “DauTKom Plus”

SIA “Latgales Laiks”

SIA Daugavpils izdevniecības firma “Latgales Reklāma”

 20160.00EUR

Līdz 02.03.2017.

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140  „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

SIA “DauTKom Plus”

 282.39 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016

 SIA “Latgales Laiks”

 24.60  EUR

Līdz saistību izpildei

Būvlaukuma sagatavošanas dokummentācijas,

Būvprojekta izstrāde

DPD 2015/146

   

 SIA”MARK projekti”

 68500.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Ēdināšanas  pakalpojumi

DPD 2015/09

04.03.2015.

18.03.2015.

 SIA “Jaunsventes muiža”

 495.43 EUR

Līdz saistību izpildei

Apliecinājuma karšu izstrāde

DPD 2016/43

08.03.2016.

21.03.2016.

 SIA “REM PRO”

 10333.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Ielu ikdienas uzturēšana

DPD 2015/103

   

 Akciju sabiedrība “Daugavpils specializētais

Autotransporta uzņēmums”

 3193706.68 EUR

Līdz 31.12.2018.

Publicitātes materiālu izveide,

Druka un piegāde

DPD 2016/33 „A” daļa

14.03.2016.

30.03.2016.

 SIA”13. stāvs”

 13000 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”

 150.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Materiālu izgatavošana Biznesa Forumam

DPD 2016/46 „B” daļa

16.03.2016.

01.04.2016.

 SIA ”BIG Media”

 6470.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 296.31  EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 171.50 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 225.00EUR

Līdz saistību izpildei

Pārtikas produktu piegāde

DPD 2016/30

24.02.2016.

09.03.2016.

 SIA “Kabuleti Fruit”

 1079.85 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 346.29 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  “DauTKom Plus”

 171.50  EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 “A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 180.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA „Latgales Laiks”

 50.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Ēdināšanas  pakalpojumi

DPD 2016/46 “C”daļa

16.03.2016.

01.04.2016.

 SIA “REGUMINO”

 4039.68 EUR

Līdz saistību izpildei

Pārtikas produktu  piegāde

DPD 2016/30  6. daļa         

24.02.2016.

09.03.2016.

 SIA„Antaris”

 506.65EUR

Līdz saistību izpildei

Ēdināšanas  pakalpojumi

DPD 2016/52

22.03.2016.

08.04.2016.

 SIA “Mežvidi”
SIA “Daugavpils bokseru klubs
SIA “Vest D”

 41999.00 EUR

Līdz 17.04.2017.

Izmitināšanas pakalpojumi

DPD 2016/29

23.03.2016.

08.04.2016.

 SIA “REGUMINO”

 10713.60 EUR

Līdz saistību izpildei

Kancelejas preču piegāde

DPD 2016/02

   

 SIA “TETRA PLUS RD”

 16308.74 EUR

Līdz 26.04.2017.

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140  “A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 59.04 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 “A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA „Latgales Laiks”

609.60 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 “B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016..

 SIA „Latgales Laiks”

 177.80 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 294.53 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 446.25 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 339.15 EUR

Līdz saistību izpildei

Reklāmas videoklipu izgatavošana

DPD 2016/68 „B” daļa

18.04.2016.

22.04.2016.

 SIA “CONTENT MEDIA”

 1450.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Reklāmas videoklipu izgatavošana

DPD 2016/68 „A” daļa

18.04.2016,

22.04.2016.

 SIA”CONTENT MEDIA”

 3300.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Reklāmas videoklipu izgatavošana

DPD 2016/68 „C” daļa

18.04.2016.

22.04.2016.

 SIA “CONTENT MEDIA”

 1700.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Reklāmas videoklipu izgatavošana

DPD 2016/68 „D” daļa

18.04.2016.

22.04.2016.

 SIA “CONTENT MEDIA”

 1530.00 EUR

Līdz saistību izpildei
 

Energosertifikāta aktualizēšana

DPD 2016/63

06.04.2016.

18.04.2016.

 SIA “Belss”

 15000.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140  „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”

 402.30 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2016/67

12.04.2016.

25.04.2016.

 SIA “BIG Media”

 9350.00EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 “A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA „Latgales Laiks”

 167.28  EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 33.58 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 “A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 216.25 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA „Latgales Laiks”

 30.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma”

 832.99 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 “A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

SIA „Latgales Laiks”

 24.60 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 “A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 677.38 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 “A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA „Latgales Laiks”

 141.70  EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA „Latgales Laiks”

 39.36 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 67.20EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 169.34 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 39.36  EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA „Latgales Laiks”

 609.64 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 141.70 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140  „A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 241.92  EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140  „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 181.44 EUR

Līdz saistību izpildei

Būvprojekta ekspertīzes veikšana

DPD 2016/77 “C” daļa

25.04.2016.

09.95.2016.

 SIA “CMB”

 4320.00  EUR

Līdz saistību izpildei

Būvprojekta ekspertīzes veikšana

DPD 2016/77 „D” daļa

25.04.2016.

  09.05.2016.

 SIA “CMB”

 3420.00  EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 289.17  EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

     16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 150.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 100.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKomPlus”

 98.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016..

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 382.50 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 150.00  EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “DauTKom Plus”

 150.50 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 24.60 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA „Latgales Laiks”

 8.61 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „DauTKom Plus”

 301.67  EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA  „Latgales Laiks”

 32.47 EUR

Līdz saistību izpildei

Būvprojekta ekspertīzes veikšana

DPD 2016/77 “A” daļa

25.04.2016.

09.05.2016

 SIA “BM-projekts”

 4650.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Būvprojekta ekspertīzes veikšana

DPD 2016/77 „B” daļa

25.04.2016.

09.05.2016.                        

 SIA “BM-projekts”

 4450.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Būvprojekta izstrāde

DPD 2016/64

26.04.2016.

05.11.2016.

 SIA “Lūsis V”

 22850.00EUR

Līdz saistību izpildei

Fiziskās apsardzes pakalpojumi

DPD 2016/95

13.05.2016.

20.05.2016.

 SIA “Info dispecher”

 7591.11 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „A” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA “Latgales Laiks”

 292.50EUR

Līdz saistību izpildei

Informatīvo izdevumu iespiešana

DPD 2016/94

10.05.2016.

23.05.2016.

 SIA “Zelta Rudens Printing”

 8880.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Priekšizpētes veikšana

DPD 2016/79

29.04.2016.

17.05.2016.

 SIA “ZVIDZE”

 37389.00 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi

DPD 2015/140 „B” daļa

03.02.2016.

16.02.2016.

 SIA”DauTKom Plus”

 330.23 EUR

Līdz saistību izpildei

Publicitātes pakalpojumi