Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Sabiedrības līdzdalība » | Saistošo noteikumu projekti | 2016. gads

2016. gads

Uz 22.12.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekts

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošo noteikumu  Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" un paskaidrojuma raksts precizējums 46
 Grozījumi Daugavpils pilsētas 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2016.gadam" un paskaidrojuma raksts 49
Uz 08.12.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Daugavpils pilsētas domes 2016. gada ___. _____ saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  personas atzīšana par mazdrošinātu"" un to paskaidrojuma raksts 48 
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada __.______ saistošo noteikumu Nr.___ “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” un to paskaidrojuma raksts  47
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada __.______ saistošo noteikumu Nr._____ “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām” un to paskaidrojuma raksts  46
 Daugavpils pilsētas domes 2016. gada ___. _____ saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs"" un to paskaidrojuma raksts  45
 Daugavpils pilsētas domes 2016. gada ___. _____ saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiāļu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā"" un to paskaidrojuma raksts  44
 Daugavpils pilsētas domes 2016. gada saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"" un to paskaidrojuma raksts  43
Uz 27.10.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" un to paskaidrojuma raksts  42
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" un to paskaidrojuma raksts  41
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības  sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"" un to paskaidrojuma raksts  40
Uz 13.10.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekts 
 Daugavpils pilsētas domes 2016. gada saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" un to paskaidrojuma raksts  39
Uz 29.09.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekts
 Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada_28.janvāra saistošos noteikumos Nr.2 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2016.gadam" un to paskaidrojuma raksts  38

Uz 15.09.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.45 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" un to paskaidrojuma raksts

 37

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"" un to paskaidrojuma raksts

 36

 Daugavpils pilsētas domes 2016. gada saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" un to paskaidrojuma raksts

 35

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam"" un to paskaidrojuma raksts

 34

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”"un to paskaidrojuma raksts

 33

 Daugavpils pilsētas domes 2016. gada saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"" un to paskaidrojuma raksts

 32

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība" un to paskaidrojuma raksts

 31

Uz 25.08.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" un to paskaidrojuma raksts

 30

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" un to paskaidrojuma raksts 

 29

 Lokālplānojuma "Lokālplānojums zemes vienībām Križu nikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei" izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

 28

Uz 11.08.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekts
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" un to paskaidrojuma raksts

 27

Uz 28.07.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekts
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs" un to paskaidrojuma raksts

 26

Uz 14.07.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam" un to paskaidrojuma raksts

 25

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam" un to paskaidrojuma raksts

 25

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības  sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"" un to paskaidrojuma raksts

 24

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 "Daugavpils pilsētas pašvaldības  atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai"" un to paskaidrojuma raksts

 23

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība””  un to paskaidrojuma raksts

 22

 Daugavpils pilsētas domes 2016. gada saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"" un to paskaidrojuma raksts

 21

Uz 12.05.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekti
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības  sociālie pabalsti"" un to paskaidrojuma raksts  20

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"" un to paskaidrojuma raksts

 19

 Uz 28.04.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes 2016. gada saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" un to paskaidrojuma raksts

 18

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10. marta saistošo noteikumu Nr.10 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.16 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā"" un to paskaidrojuma raksts precizētā redakcijā

 precizējums 10

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24. marta saistošo noteikumu Nr.12 "Par ielu tirdzniecību Daugavpilī"" un to paskaidrojuma raksts precizētā redakcijā

  precizējums 12

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24. marta saistošo noteikumu Nr.11 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību"" precizētā redakcijā

 precizējums 11

 Daugavpils pilsētas domes 2016. gada saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"" un to paskaidrojuma raksts

 17

 Uz 14.04.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi, un to paskaidrojuma raksts

 16
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.5 "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu" precizētā redakcijā  precizējums 5
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.7 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi"" precizētā redakcijā  precizējums 7
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.6 "Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību" precizētā redakcijā  precizējums 6
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.9 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par transportlīdzekļu kravu iekraušanas un izkraušanas laika noteikšanu apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās"" un to paskaidrojuma raksts precizētā redakcijā  precizējums 9

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.8 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par mācību braucienu ierobežojumiem"" un to paskaidrojuma raksts precizētā redakcijā

precizējums 8
Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"" un to paskaidrojuma raksts 15
Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. ___ saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības  sociālie pabalsti"" un to paskaidrojuma raksts 14

Uz 24.03.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. marta saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 "Daugavpils pilsētas pašvaldības  saistošie noteikumi par nodevām"" un to paskaidrojuma raksts  13
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__.________saistošo noteikumu Nr.____ "Par ielu tirdzniecību Daugavpilī" un to paskaidrojuma raksts  12
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__. marta saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību"" un to paskaidrojuma raksts  11

Uz 10.03.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__.________saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.16 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā"" un to paskaidrojuma raksts  10
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada____.______saistošo noteikumu Nr.___"Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par transportlīdzekļu kravu iekraušanas un izkraušanas laika noteikšanu apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās"" un to paskaidrojuma raksts  9
 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada____.______saistošo noteikumu Nr.___ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par mācību braucienu ierobežojumiem"" un to paskaidrojuma raksts  8

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada___.__________saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi"" un to paskaidrojuma raksts

 7

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__.________saistošo noteikumu Nr.____"Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību" un to paskaidrojuma raksts

 6

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__.________saistošo noteikumu Nr.____"Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu" un to paskaidrojuma raksts

 5

Uz 25.02.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekts

 Daugavpils pilsētas domes 2016. gada saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"" un to paskaidrojuma raksts

 4

 Uz 11.02.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekts 

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada _.____ saistošo noteikumu Nr. ____ "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi" un to paskaidrojuma raksts

 3

 Uz 28.01.2016. domes sēdi saistošo noteikumu projekts

 Saistošie noteikumi Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2016.gadam

 2

 Uz 14.01.2016. domes sēdi saistošie noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajie noteikumi Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam" un to paskaidrojuma raksts

 precizējums 48

 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra  saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts

 1