Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Projektu iesniegumu atlase | 5.6.2. SAM

5.6.2. SAM

5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

“Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš:

No 2016.gada 22.septembra līdz 2017.gada 1.decembrim

Publicēšanas datums:

2016.gads 22.septembris

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus  

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka  12.06.2018. ir veikti grozījumi atlases nolikumā un tā pielikumos:

1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
pielikumā “Budžeta kopsavilkuma pielikums”;
pielikumā “Komersantu saraksts”;
pielikumā “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”;
2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika;
5.pielikumā “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka  17.11.2017. veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

-          1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
-          pielikumā “Budžeta kopsavilkuma pielikums”;
-          pielikumā “Komersantu saraksts”;
-          pielikumā “Finansēšanas plāna pielikums”;
-          pielikumā “Apliecinājums par interesi”;
-          pielikumā “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”;
-          pielikumā “Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm”;
-          2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
-          4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
-          5.pielikumā “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts”.

Tika pievienots jauns pielikums “Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informācija par saņemto un plānoto valsts atbalstu”.


PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2018. rīkojumu Nr. 1.6.-4/9

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS
 (arhīvs ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.11.2017. rīkojumu Nr.9)
 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (arhīvs)

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

             1.     Projekta iesnieguma veidlapa (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2018. rīkojumu Nr. 1.6.-4/9) 

                      Projekta iesnieguma veidlapa (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.11.2017. rīkojumu Nr.9)

                      Projekta iesnieguma veidlapa (arhīvs)

 

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumi Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-6-2-k-3