Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Sabiedrības līdzdalība » | Saistošo noteikumu projekti | Arhīvs

Arhīvs

 
2015. gads

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta „Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta „Atbalsts mazaizsargātajām personām” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta „Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu Daugavpils pilsētas pašvaldībā” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” un to paskaidrojuma raksts

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 „Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās”” un to paskaidrojuma raksts

  Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada____._______saistošie noteikumi Nr.___
«Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 «Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”” un to paskaidrojuma raksts  

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem” un to paskaidrojuma raksts

Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētā un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada _._ saistošie noteikumi Nr.___  “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”" un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __ .__ saistošie noteikumi Nr.___ "Grozījumi Daugavpils pilsētas 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Atbalsts mazaizsargātajām personām"" un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __ .__ saistošie noteikumi Nr.___ "Grozījumi Daugavpils pilsētas 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"" un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētā” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti””  un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība””  un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.16 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” un to paskaidrojuma raksts

”Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.____ saistošie noteikumi Nr.____“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un paskaidrojuma raksts

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.20 "Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" un to paskaidrojuma raksts

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu un to paskaidrojuma raksts

Grozījumi Daugavpils pilsētas 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2014.gadam"

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta «Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Atbalsts mazaizsargātajām personām"" un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada__._______saistošie noteikumi Nr._"Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"" un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī””  un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014. gada __.______ saistošo noteikumu  Nr.___ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”” un paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada ___.janvāra saistošie noteikumi Nr.___ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Atbalsts mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14 “Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2014. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Par Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.34 ”Pabalsts 2010.gada 8.augusta vētras laikā nopostīto privātīpašumā esošo dzīvojamo māju jumtu atjaunošanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem”  un to paskaidrojuma raksts 

Daugavpils pilsētas domes 2013. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Par Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.7 ”Celtniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”  un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.18 „Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 2.maija saistošajos noteikumos Nr.10 “Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"" un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociāļie pabalsti"" un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ „Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 ”Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”” atcelšanu” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”””un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs””  un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Atbalsts mazaizsargātajām personām””  un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Atbalsts tuberkulozes slimniekiem”  un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 “Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi””  un to paksaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ „Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 ”Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola””” atcelšanu”  un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ „Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 ”Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”” atcelšanu”  un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ „Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.32 ”Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 “Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi”” atcelšanu” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ „Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.36 „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Atbalsts mazaizsargātajām personām”” atcelšanu”  un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ „Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.38 ”Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Atbalsts tuberkulozes slimniekiem”” atcelšanu”  un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “ Par Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.37 ”Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Atbalsts tuberkulozes slimniekiem” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Atbalsts mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Pabalsta apmērs audžuģimenēm”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 “Īpašuma novērtēšanas kritēriji”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 “Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi”” un to paskaidrojuma raksts

Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada ___.augusta saistošo noteikumu Nr.____ “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola””” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada ___.__________ saistošie noteikumi Nr.____ „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada ___.__________ saistošie noteikumi Nr.____ „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada ___.__________ saistošie noteikumi Nr.____ „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Vieglo taksometru maksimālie pārvadājumu tarifi”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada ___.__________ saistošie noteikumi Nr.____ „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada ___.__________ saistošie noteikumi Nr.____ „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada ___.__________ saistošie noteikumi Nr.____ „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada ___.__________ saistošie noteikumi Nr.____ „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013. gada ___.________ saistošie noteikumi Nr.___ “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” un to paskaidrojuma raksts.

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada _____.__________ saistošie noteikumi Nr.____ "Par nekustama īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā" un to paskaidrojuma raksts

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 21. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā" un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada _____.__________ saistošie noteikumi Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā"" un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada _____.__________ saistošie noteikumi Nr.____ "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā" un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi””

Paskaidrojuma raksts

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11 novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Atbalsts mazaizsargātajām personām".  

Paskaidrojuma raksts

NOTEIKUMI PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Atbalsts mazaizsargātajām personām”

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Pabalsta apmērs audžuģimenēm”

Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Daugavpils pilsētā

Daugavpils pilsētas domes 2012.gada ___._________ saistošie noteikumi Nr.___ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā””
Paskaidrojuma raksts 

Saistošo noteikumu projekts "Īpašuma novērtēšanas kritēriji"

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtībDaugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”

Paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2012.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Par Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 “Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2012.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2012. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Par nekustamā  īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”
Paskaidrojuma raksts

 Daugavpils pilsētas domes 2012. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā””
Paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2012. gada ___._________ saistošie noteikumi Nr. ___ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību””
Paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2011. gada __. ______ saistošie noteikumi Nr.____ "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi"
Paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2011. gada __._____ saistošie noteikumi Nr.___ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 "Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā""
Paskaidrojuma raksts

 Daugavpils pilsētas domes 2011. gada __._____ saistošie noteikumi Nr.___ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
Paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2011. gada ___. ______ saistošie noteikumi Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002. gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 "celtniecības atkritumu kā sadzīves atkritumu veida savākšanas, šķirošanas un izmantošanas noteikumi Daugavpils pilsetā""
Paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2011. gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002. gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā””
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" projekts
Paskaidrojuma raksts

Grozījuma projekts Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrtojuma raksts  grozijuma projektam

 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā””

Paskaidrojuma raksts saist.not. Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”” projektam

 Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi".
Paskaidrojumi grozījumiem.

 Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002. gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 "Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi"" projektu
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” projekts

Saistošo noteikumu Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī” projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus" projekts
Paskaidrojuma raksts

 Saistošo noteikumu "Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā" projekts
Paskaidrojuma raksts

 Saistošo noteikumu “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”” projekts
Paskaidrojuma raksts

 Saistošo noteikumu "Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2000. gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 09.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 "Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2004. gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 "Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2003. gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.1 "Daugavpils pilsētas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu norādes kārtība"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002. gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 "Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu " Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 10. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošõ noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"" projekts
Paskaidrojuma_raksts

Saistošo noteikumu "Maksimālie vieglo taksometru pārvadājumu tarifi" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu  "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu  "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 09. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi"" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" projekts
Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Par Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.26 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējošiem" projekts
Paskaidrojuma raksts