Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Īpašumi | Īpašumu atsavināšana (izsoles)

Īpašumu atsavināšana (izsoles)

Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Dome) atsavina zemes starpgabalus Daugavpilī:

  • 509 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000180020 (kadastra Nr.05000180022, Kriņicas ielas 5 rajonā nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 1200 EUR.

Domes 31.05.2018. lēmums Nr.263, shēma.

  • 232 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000080067 (kadastra Nr.05000080070), Ganību ielas 6 rajonā nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 970 EUR.

      Domes 31.05.2018. lēmums Nr.263, shēma.

  • 153 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000182712, Kriņicas ielas 3 rajonā nosacītā   cena jeb izsoles sākumcena – 400 EUR.

Domes 31.05.2018. lēmums Nr.263, shēma.

      Ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” tiks saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kura (-u) īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, izsole netiks rīkota un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai (-ām)  par nosacīto cenu.

    Gadījumā, ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas pieteikumu par zemes starpgabala pirkšanu iesniegs vairāku nekustamo īpašumu īpašnieki (visi kopīpašnieki), kuru īpašumā esošie nekustamie īpašumi piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, tiks rīkota izsole starp šīm personām.

     Domes lēmums

     Tālrunis uzziņām: 65404354.

 ----------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas pašvaldības izsolē pārdodamo

nekustamo īpašumu saraksts

 

Nr.

p.

k.

 

Izsoles datums

 

Adrese

 

Nekustamā īpašuma sastāvs

 

Izsoles

Sākumcena

EUR

 

Informācija par nekustamo īpašumu

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

 

12.09.2018. plkst. 17:30

(pieteikties Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā līdz 06.09.2018. plkst.17:00)

 

 

Krimuldasielas 65 rajons,

Daugavpils

 

Zemes starpgabals

1602 m2

kadastra apzīmējums

05000290043

(kadastra Nr.05000290048)

 

11100

 

26.07.2018. lēmums Nr.388

Izsoles noteikumi (pielikums 26.07.2018. lēmumam Nr.388)

Shēma

Pieteikumi:

 

 

 

2

 

12.09.2018. plkst. 17:30

(pieteikties Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā līdz 06.09.2018. plkst.17:00)

 

 

Krimuldas ielas 22 rajons, Daugavpils

 

Zemes starpgabals

984 m2

kadastra apzīmējums

05000290045

(kadastra Nr.05000290052)

 

6820

 

26.07.2018. lēmums Nr.390

Izsoles noteikumi (pielikums 26.07.2018. lēmumam Nr.390 )

Shēma

Pieteikumi:

 

 

3

26.09.2018. plkst. 17:30

(pieteikties Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā līdz 20.09.2018. plkst.17:00)

 

Lielās ielas 85 rajons,

Daugavpils

 

Zemes starpgabals

324 m2

kadastra apzīmējums

05000150050

(kadastra Nr.05000150056)
 810  

09.08.2018. lēmums Nr.412

Izsoles noteikumi (pielikums 09.08.2018. lēmumam Nr.412 )

Shēma

Pieteikumi:

 

4

03.10.2018. plkst. 17:30

(pieteikties Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā līdz

27.09.2018. plkst.17:00)

 

Lielās ielas 79 rajons,

Daugavpils
 

Zemes starpgabals

326 m2

kadastra apzīmējums

0500150049

(kadastra Nr.05000150055)
 815  

09.08.2018. lēmums Nr.415

Izsoles noteikumi (pielikums 09.08.2018. lēmumam Nr.415 )

Shēma

Pieteikumi:

 

Izsoles reģistrācijas maksu un nodrošinājumu (10%) var veikt sekojošos banku kontos:

 

Bankas nosaukums

 

Bankas kods

Konta Nr.

AS “CITADELE banka”

 

PARXLV22

LV17PARX0000850062000

Luminor Bank AS

RIKOLV2X

LV47RIKO0002011004423

AS „NORVIK banka”

 

LATBLV22

LV89LATB0006010009574

AS „SEB banka”

 

UNLALV2X

LV10UNLA0005011130526

Luminor Bank AS

NDEALV2X

LV29NDEA0000082624242

AS “SWEDBANK”

 

HABALV22

LV69HABA0001402041250