Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Pilsētplānošanas un būvniecības departaments | Pilsētvides nodaļa

Pilsētvides nodaļa

Departamenta galvenos uzdevumus pilsētvides jomā realizē Pilsētvides nodaļa.

        Šajos uzdevumos ietilpst:

Saistošie noteikumi Nr.55. Daugavpils pilsētas domes "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā"

Ministru kabineta noteikumi Nr.732