Вопрос думе


Задай вопрос!
Самоуправление | Структура и контакты | Департамент городского планирования и строительства | Pilsētvides nodaļa

Pilsētvides nodaļa

Departamenta galvenos uzdevumus pilsētvides jomā realizē Pilsētvides nodaļa.

        Šajos uzdevumos ietilpst:
  • koordinēt mērķtiecīgas, racionālas, estētiski pilnvērtīgas un vienotas pilsētas priekšmetiskās un telpiskās vides mākslinieciskās organizēšanas procesus, nodrošinot mākslinieciski estētisko, funkcionālo un sociālo prasību kopuma izpildi pilsētas publiski pieejamajā teritorijā un sabiedriski lietojamajos objektos;
  • izstrādāt vides vizuālas noformēšanas prasības, sagatavot priekšlikumus un atzinumus, ievērojot Daugavpils pilsētas teritorijā esošo kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamu objektu saglabāšanas un aizsardzības nepieciešamību un mūsdienu pilsētvides veidošanas prasības;
  • sagatavot priekšlikumus un atzinumus pilsētas attīstības programmām, atbilstoši vides vizuālās noformēšanas prasībām un mūsdienīgas pilsētvides veidošanas vajadzībām;
  • koordinēt vizuālās mākslas procesus, piedalīties izstāžu, plenēru, konkursu un citu pilsētas mākslas aktivitāšu organizēšanā;
  • izskatīt reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas pieprasījumus, saskaņot vides vizuālās noformēšanas risinājumus, reģistrēt izkārtņu un krāsu pases  un noteikt  pašvaldības nodevu apmēru par reklāmas izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu;
  • izskatīt un saskaņot krāsu un materiālu pielietojumu būvprojektos. Ja paredzēts mainīt tikai ēkas fasādes krāsojumu - izstrādāt krāsu pasi.
Lasiet arī:

Saistošie noteikumi Nr.55. Daugavpils pilsētas domes "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā"

Ministru kabineta noteikumi Nr.732