Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa

Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikums 

 

Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi un apmeklētāju pieņemšanas laiks

 

Adrese: Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401 (pirmais stāvs)

 

Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz visām personām, kuras ir tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, pamatojoties uz LR dotajā brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un starpvalstu līgumiem, ka arī uz Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu un citiem attiecināmiem Daugavpils pilsētas domes lēmumiem.

Sīkāka informācija par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem un valsts nodevas izmaksām www.latvija.lv

Vadītāja: Inese Eisāne          e-pasts: dzimt@daugavpils.lv          Kontakti: 65476777, 27031199

Pieņemšanas laiks: Otrdiena 8.00 – 14.00, Trešdiena 14.00 – 18.00  5.kabinets

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA

ARHĪVS

IERAKSTA MAIŅA

AKTUĀLI