Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Dzimtsarakstu nodaļa | LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

 

-      Iesnieguma veidlapa ir jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļā personīgi klāt esot un uzrādot pases. Ja laulībā stājas atkārtoti, jāuzrāda dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu.

-      Ja viena no pusēm, kura vēlas stāties laulībā ir ārvalstnieks, jāiesniedz attiecīgās ārvalsts institūcijas dokuments, ka nav šķēršļu laulības noslēgšanai.

-      Iesniedzot laulības pieteikumu, ir jāsamaksā valsts nodeva 14 EUR apmērā; no valsts nodevas ir atbrīvoti 1. un 2.grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

-      Konsultācija un laulību reģistrācijas dokumentu pieņemšana notiek 4.kabinetā   

 

Informatīvais tālrunis: 65476780

 

Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks

Otrdiena 8.00 - 14.00

Trešdiena 14.00 – 18.00 (izņemot no 1.oktobra līdz 31.martam pieņemšana notiek nevis līdz 18.00 bet līdz 17.00)

Ceturtdiena 9.00 – 14.00

Piektdiena 9.00 – 12.00 (izņemot VI, VII, VIII)