Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Dzimtsarakstu nodaļa | DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA

Mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā jāpaziņo par bērna piedzimšanu un jāiesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

Dzimšanas faktu reģistrē:
– viens vecāks, ja vecāki ir laulāti,
– abi vecāki, ja vecāki nav laulāti,
– bērna māte, ja māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti (paternitātes atzīšana notiek pamatojoties uz paternitātes noteikšanu ar tā brīvprātīgu atzīšanu vai tiesas spriedumu).
Nepieciešamie dokumenti:
– derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti)
– ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdoto medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
– kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu (ja bērna vecāki nesastāv laulībā)

Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļa tajā pašā dienā izsniedz dzimšanas apliecību.

 

Informatīvais tālrunis: 65425515

Bērna dzimšanas fakta reģistrācija notiek 3.kabinetā

 

Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks

Pirmdiena 9.00 – 14.00

Otrdiena 8.00 - 14.00

Trešdiena 10.00 – 12.00 un 14.00 – 18.00 (izņemot no 1.oktobra līdz 31.martam pieņemšana notiek nevis līdz 18.00 bet līdz 17.00)

Ceturtdiena 9.00 – 14.00

Piektdiena 9.00 – 12.00 un 14.00 – 16.00