Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Projektu iesniegumu atlase | 3.3.1. SAM

3.3.1. SAM

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

„Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās"

Atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš:

No 2016.gada 3.oktobra līdz 2017.gada 20.decembrim

Publicēšanas datums:

2016.gads 3.oktobris

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka  14.05.2018. ir veikti grozījumi atlases nolikumā un tā pielikumos:

1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
pielikumā “Budžeta kopsavilkuma pielikums”;
pielikumā “Komersantu saraksts”;
pielikumā “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”;
2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika;
5.pielikumā “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts”.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka  11.09.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.  specifiskā atbalsta “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
  • pielikumā “Budžeta kopsavilkuma pielikums”;
  • pielikumā “Komersantu saraksts”;
  • pielikumā “Finansēšanas plāna pielikums”;
  • pielikumā “Apliecinājums par interesi”;
  • pielikumā “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”;
  • pielikumā “Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika; 
  • 5.pielikumā “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts”.

Tika pievienots jauns pielikums “Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informācija par saņemto un plānoto valsts atbalstu”.

 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2018. rīkojumu Nr. 1.6.-4/7)

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS
 (arhīvs)

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

         1.   Projekta iesnieguma veidlapa (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2018. rīkojumu Nr. 1.6.-4/7)
               Projekta iesnieguma veidlapa (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.09.2017. rīkojumu Nr.6)  
               Projekta iesnieguma veidlapa (arhīvs)

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

        2.  Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2018. rīkojumu Nr. 1.6.-4/7)

                 Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.09.2017. rīkojumu
Nr.6
                 Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika(arhīvs)

        3.      Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

        4.    Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika  (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2018. rīkojumu Nr. 1.6.-4/7) 

                 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.09.2017. rīkojumu                   Nr.6)

                 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika(arhīvs)

        5.      Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2018. rīkojumu Nr. 1.6.-4/7)

                 Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.09.2017.                              rīkojumu Nr.6)
                 Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts(arhīvs)

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.593 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi” 

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-3-1-k-3