Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

01-09-2014

Cik vienā minūtē ir vārdu un kāpēc matemātikas formulas jāraksta uz rūtiņu papīra?


Šādus un daudzus citus smadzenes „kustinošus” jautājumus mācījās uzdot un rast uz tiem atbildes jaunie mākslinieki un literāti no Viļāniem, Kārsavas un Šliselburgas, piedaloties nometnē „Mākslai nav robežu”, kas norisinājās Kārsavā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadraudzības projekta „FORGET A HURRY” ietvaros no 18. līdz 22. augustam. Jauniešiem bija iespēja darboties radošajās meistarklasēs, attīstīt sevī radošo potenciālu, kā arī iepazīt latviešu un latgaliešu kultūras.

Interesantiem jauniešiem – interesanti iepazīšanās un grupas saliedēšanas veidi. Nometnes dalībniekiem uz atsevišķas lapas ar uzrakstu „WANTED” bija jāuzzīmē pašportrets un jāsniedz informācija par sevi – savs niks, matu un acu krāsas. Jaunieši iepazina arī Kārsavu, bet arī tas tika darīts ne visai ierastā veidā: komandās bija jāveic dažādi uzdevumi.

Turpmākais darbs tika veikts, jauniešiem daloties literātu un mākslinieku grupās. Literāti pielietoja drāmas improvizācijas tehniku un spēles, lai atraisītu sevī radošo potenciālu un spontanitāti. Lai cik radošiem ir jābūt literātiem, dažreiz ir jāpieturas arī pie teorijas, kas tika darīts arī šoreiz – pamatojoties uz teoriju, tika radītas metaforas ar mērķi atklāt „recepti” bagātīgas dzejas radīšanai. Radītā poēzija tika iemūžināta veidojot “dzejas krūzes”, kuras simboliski atklāj radošā produkta spēju veldzēt slāpes. Apvienojot vārdu ar attēlu, tika veidotas animācijas filmas, kurās jaunieši atainoja sev aktuālas tēmas.

Mākslinieku grupa savukārt izmantoja visu, kas bija pieejams. Pat gludekļiem atradās pielietojums – tos izmantoja, darbojoties enkaustikas tehnikā, kas ir vaska krītiņu kausēšana ar gludekli un abstraktu ainavu veidošana uz papīra. Eļļas krāsas tika izmantotas, lai radītu mākslas darbus, iedvesmojoties no pasaulē atzītiem darbiem, lietussargiem tika dota „otrā elpa” dizaina lekcijās.  

Nometnes laikā tika apmeklēts Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs", kurā vieslektors Valentīns Lukaševičs aprakstīja un praktiski pielietoja dažādas dzejas radīšanas formas. Latgales keramiķa Pētera Gailuma darbnīcā tika dota iespēja iepazīt māla specifiku un pašiem veidot māla traukus.

Nometne noslēdzās ar Kārsavas novada jauniešu dienu, kuras laikā nometnes un svētku dalībnieki plecu pie pleca darbojās meistarklasē „Radīsim novadu kopā”, devās skanīgā gājienā un sniedza savus priekšnesumus svētku koncertā. Paši jaunieši vērtē savu dalību nometnē kā ļoti vērtīgu. Nometnes laikā viņi ieguva jaunas zināšanas un prasmes, jaunus draugus un līdz ar to labprāt piedalītos līdzīgās aktivitātēs, ja vien tiktu dota šāda iespēja.

Nometne notika Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Projektā „FORGET A HURRY” (Nr. ELRII 359) vienojas Viļānu novads, Kārsavas novads un Šliselburgas pilsēta, kopīgi veidojot vienotas kultūras informācijas telpu un sadarbības tīklu, kurā radoši izpaužas literāti un mākslinieki. Projektu līdzfinansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma un tās līdzfinansējums ir 171 000, 00 EUR.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

 

Fotogrāfiju autori: nometnes organizatori un dalībnieki.

Informāciju sagatavoja:                                                                                                                                       

Inese Krivmane

Kārsavas novada

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Margarita Isajeva

Viļānu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Atpakaļ