Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

31-07-2017

Kaspars Ķikuts: Strādājam pie Pašvaldības policijas darba uzlabošanas


Nepilnas divas nedēļas Kaspars Ķikuts veic Daugavpils pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus. Neskatoties uz tik īsu termiņu, K. Ķikuts jau ir organizējis iedzīvotāju pieņemšanu un nācis klajā ar daudziem piedāvājumiem, kā uzlabot iestādes darbu.

  Lielākoties iedzīvotāji nāk pie jaunā priekšnieka konsultēties par sev sasāpējušām problēmām, noskaidrot, kā labāk un pareizāk tās risināt, piemēram, trokšņojoši kaimiņi vai nesakoptas teritorijas, kā arī vēršas ar lūgumiem izvērtēt un skaidrot piemērotos sodus.

K. Ķikuts stāsta: “Situācija Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā ir diezgan savdabīgā. Ir vairāki virzieni, kur iestāde attīstījusies ļoti strauji, piemēram, moderns videonovērošanas centrs. Tajā pašā laikā iestādē daudzas citas lietas ir joprojām iepriekšējā gadsimta līmenī. Piemēram, visa policijā saņemtā informācija joprojām tiek fiksēta papīra žurnālos, neizmantojot pieejamās tehniskās iespējas. Pie mūsu laika informācijas aprites ātruma, šādas nianses ievērojami apgrūtina darbu, sarežģī darba kontroli, tādejādi samazinot darba produktivitāti. Rodas arī iespaids, ka pašvaldības policija ir savā veidā noslēgusies no iedzīvotājiem un citām iestādēm, netiek skaidrots tās darbs un nepieciešamība”.

K. Ķikuts ir pārliecināts, ka pirmais, uz ko noteikti vajadzētu koncentrēties, ir veidot policiju atklātāku un pieejamāku iedzīvotājiem, tās darbu nepieciešams padarīt redzamāku un saprotamāku. Pašvaldības policija pēc savas būtības ir servisa institūcija, proti, pakalpojuma sniedzējs, līdz ar to pilsētas iedzīvotājiem ir jāsaprot un jāspēj novērtēt sniegtā pakalpojuma kvalitāte. Noteikti nākotnē iestādē būs nepieciešamas arī strukturālās pārmaiņas, lai uzlabotu darba organizāciju, kvalitāti un operativitāti.

Viena no aktuālākajām problēmām Daugavpilī ir nelegālā alkohola tirdzniecība.

 “Diemžēl, pašvaldības policijas kompetence šīs problēmas risināšanā ir ierobežota uz doto brīdi spēkā esošo normatīvo aktu dēļ, līdz ar ko lielākā šīs problēmas risināšanas nasta gulstas uz Valsts policiju. Tomēr viennozīmīgi varu apgalvot, cik tas būs pašvaldības policijas kompetences robežās iespējams, mēs esam pievērsušies un pievērsīsimies šī nelikumīgā “biznesa” ierobežošanai un sniegsim visu iespējamo atbalstu Valsts policijai. Pirmie soļi šajā virzienā jau ir sperti un cerams tuvākajā laikā būs jau redzami pozitīvi rezultāti”, - paskaidroja K. Ķikukts.

 

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
Atpakaļ