Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

29-04-2016

Daugavpils pašvaldības budžeta izpilde 2016. gada pirmajā ceturksnī


Marta beigās Daugavpils pašvaldības kopbudžets sastādīja 74 944,794 eiro. Budžeta ieņēmumu daļa pastāvīgi pieaug. Finansējums nāk no dažādiem fondiem un citiem valsts finansējuma avotiem.

Daugavpils Domes Finanšu nodaļā informēja, ka 2016. gada  pirmajā ceturksnī ieņēmumu daļas izpilde ir 26,8% , jeb 20,1 milj. eiro no gada plāna. 8,4 milj. eiro ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 1,4 milj. eiro- ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa. Speciālisti skaidro, ka tas ir labs finansiāls starts, kas dod pārliecību par veiksmīgu pašvaldības budžeta izpildi.

Izdevumu daļa pirmajā ceturksnī izpildīta par 17,68%, jeb 13 983,264 eiro. 48% no šīs summas izlietoti izglītības jomai, bet 14,6% - sociālajai jomai.

Skaitļi uzskatāmi parāda, ka ieņēmumu daļa budžetā ir lielāka nekā izdevumu daļa. Tas saistīts ar to, ka gada sākumā notiek iepirkumu procedūras, bet apmaksa tiek veikta vēlāk, tāpēc izdevumu daļa palielināsies gada otrajā pusē.

Pašvaldības  kopbudžeta izpilde

Daugavpils Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.
Atpakaļ