Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2013. gads

2013. gads

 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu III.kārtas ietvaros. DPPI KSP 2013/44 KPFI
Nolikums
Pielikums
Pielikums 1
Nolikuma skaidrojumi
Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu 
Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmi 
Paziņojums par iepirkuma procedūŗas izbeigāšanu 
Lēmums par iepirkuma procedūŗas izbeigāšanu

Pārtikas preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram. Identifikācijas Nr. DPSATC 2013/7
Nolikums
 
Paziņojums par lēmumu

Ceļu satiksmes regulēšanas un ceļu satiksmes dalībnieku drošības nodrošināšanas līdzekļu uzturēšana un apkalpošana Daugavpils pilsētā 2014.gadā, ”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/42
Nolikums
 
Paziņojums par rezultātiem 

Dīzeļdegvielas, benzīna un autogāzes iepirkums 2014.gadam, identifikācijas Nr. L2013/29
Nolikums 
Nolikuma grozījumi
Konsolidēts nolikums 
Paziņojums par grozījumiem
Paziņojums par rezultātiem
Iepirkuma procedūras ziņojums


Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēdnīcai. DVĢ 2013/4
Paziņojums par rezultātiem

Atkritumu apsaimniekošana Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Identifikācijas Nr. DPD 2013/22
Nolikuma grozījumi Nr.1
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM UN PRETENZIJĀM NR.2
PAZIŅOJUMS PAR PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS SANĀKSMES ATCELŠANU
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM UN PRETENZIJĀM NR.3
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.4
NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.2
KONSOLIDĒTS NOLIKUMS(informatīvi)
NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.3
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM Nr.5 
PAZIŅOJUMS PAR PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS SANĀKSMES ATCELŠANU 
Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmi
Paziņojums par rezultātiem
Līgums
Ziņojums

Transportlīdzekļu iegāde. Nr. DPPP 2013/3
Paziņojums par rezultātiem

Būvdarbi Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās. DPD 2013/25
Pielikums
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1

Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas darbi projekta Nr.LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros. DPD 2013/07 LLB
Tehniskā specifikācija
Tehniskais projekts
Atbilde uz pretendenta jautājumu
Nolikuma grozījumi
Par piedāvājumu iesniegšanas termiņa  pagarinājumu
Atbildes Nr.1 
Atbildes Nr.2


Pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbi (4 objekti) ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros. DPD 2013/15 ERAF
Tehniskā specifikācija
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Pielikums
Darbu apjomi 

Ielu rekonstrukcijas būvdarbi projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” ietvaros, 1.kārta. DPD 2013/17 ERAF
Pielikums
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM NR.2
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM NR.3
Skaidrojums par konkursa nolikuma atsevišķo punktu numerāciju
Par piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņa pārcelšanu
Precizējumi
Skaidrojums

 

Siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, rekonstrukcijas ar ūdenssildāmā gāzes kurināmā katla ar jaudu 10 MW projektēšana, iekārtu piegāde, montāža un iestatīšana, iekārtu ievadīšana ekspluatācijā. PAS „DS” 2013/3
Nolikums
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.2
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.3
Paziņojums par rezultātiem

Lokālās katlumājas „Cietoksnis”,  Aleksandra ielā 7, Daugavpilī, rekonstrukcijas ar ūdenssildāmā gāzes un šķidrā kurināmā katla ar jaudu 5 MW projektēšana, iekārtu piegāde, montāža un iestatīšana, iekārtu ievadīšana ekspluatācijā. PAS „DS” 2013/2
Nolikums
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.2
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.3
Paziņojums par rezultātiem

Elektroenerģijas iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām. DPD 2013/03
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 18. novembra ielā  un Kauņas ielā, Daugavpilī. PAS „DS” 2013/1 KF
Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1
Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par rezultātiem

Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde Daugavpils pilsētas domei
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem A daļā
Paziņojums par rezultātiem B daļā
Paziņojums par rezultātiem D daļā
Paziņojums par rezultātiem C daļā

Autotransporta pakalpojumu sniegšana Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai. DBJSS 2013/01
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Daugavas ielas rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība  ERAF projekta „Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” ietvaros” identifikācijas Nr. DPD 2013/05 ERAF
Nolikums
Nolikumi skaidrojumi Nr. 1
Nolikumi skaidrojumi Nr. 2
Paziņojums par rezultātiem

Par bērnu gultiņu iegādi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām. Nr.VPIP2013/1

“Ielu seguma renovācijas darbi Daugavpils pilsētā 2013.gadā” identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/01
Nolikums

Nolikuma skaidrojumi
Paziņojums par rezultātiem

“Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbi Daugavpils pilsētas ielās” identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/44
Nolikums 
Paziņojums par grozījumiem
Nolikuma grozījumi
Paziņojums par rezultātiem

Lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un remonta darbi Daugavpils pilsētā” identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/43.
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Būvdarbu pabeigšana Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas ''Saules Skola'' infrastruktūras uzlabošanai ERAF projekta ''Daugavpils mākslas vidusskolas ''Saules skola''  mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana'' Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/003'''' ietvaros. DPD 2012/69 ERAF
Tehniskā specifikācija
Tehniskais_projekts
Darbu apjomi
Nolikuma grozījumi
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1
Darbu apjomi
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2
Darbu apjomi   Nr. 2-1 (koriģēšana)
Specifikācija

Būvuzraudzība pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbiem (8 objekti) ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros. DPD 2012/68 ERAF
Grozījumi
Iepirkuma komisija nolēma pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 19.februārim, plkst.10.00.