Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2010. gads

2010. gads

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU. Pārtikas preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Nolikums
Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums
Pieteikums
Līguma projekts
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM 

------------------

ATKLĀTA KONKURSA "PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE DAUGAVPILS LOGOPĒDISKAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI - ATTĪSTĪBAS CENTRAM" NOLIKUMS
Pielikums Nr. 1. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Paziņojums par lēmumu

-----------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana

-------------------

Atklāta konkursa "Būvdarbi pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcijai Daugavpils vēsturiskajā centrā - Saules iela 5A, Muzeja iela 6 un Muzeja ielas daļa" NOLIKUMS
"A" daļa - 1
"A" daļa - 2
"B" daļa
"C" daļa
Skaidrojumi
Par atklātā konkursa DPD 2010/28 nolikumu

---------------------

ATKLĀTA KONKURSA "Tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros" identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/23 NOLIKUMS
IUB paziņojums par grozījumiem
Nolikuma grozījumi
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

---------------------

ATKLĀTA KONKURSA "PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE DAUGAVPILS 9.VIDUSSKOLAI" NOLIKUMS 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Paziņojums par lēmumu

----------------- 

NOLIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM "Degvielas iegāde 2011.gadam"
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

---------------------

NOLIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM "Kancelejas preces 2011.gadam"
GROZĪJUMI ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMĀ
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

----------------------

ATKLĀTA KONKURSA "Par mācību aprīkojuma, elektroniskās apmācības un programmatūras iegādi ERAF projekta „Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" (Vienošanās Nr.2009/0314/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/042) ietvaros" NOLIKUMS
ATBILDES Nr.1 UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM
Paziņojums par lēmumu

-----------------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Daugavpils pilsētas sešu ceļu(ielu) rekonstrukcija ERAF projekta "Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta" ietvaros, būvuzraudzība

------------------------

Atklāta konkursa „Būvuzraudzība būvniecības darbiem Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei Mihaila ielā 3, Daugavpilī" NOLIKUMS
Atbildes Nr.1 uz pretendentu jautājumiem

--------------------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Daugavpils pilsētas divu ceļu(ielu) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF projekta "Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija,II.kārta" ietvaros. "A" daļa.

----------------------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Daugavpils pilsētas divu ceļu(ielu) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF projekta "Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija,II.kārta" ietvaros. "B" daļa.

------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Daugavpils pilsētas četru ceļu(ielu) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF projekta " Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija" ietvaros

------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcijass ERAF projekta " Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija" ietvaros.

-------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU. Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana
Nolikums
Pilsētas ielu platību saraksts
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1

----------------------------------

ARTILĒRIJAS ARSENĀLA ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ INVENTARIZĀCIJA

-----------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU. Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros
Nolikums
Nolikuma skaidrojumi
Nolikuma skaidrojumi Nr. 2
Nolikuma grozījumi
PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM
Projekta tehniska dokumentācijas saņēmējiem
Nolikuma skaidrojumi Nr. 3
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM 

-----------------------------------

Atklāta konkursa „Būvniecības darbi Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei Mihaila ielā 3, Daugavpilī" NOLIKUMS
A daļa - darbu apjomi
A daļa - materiālu specifikācija
B daļa - darbu apjomi
B daļa - materiālu specifikācija
C daļa - darbu apjomi
C daļa - materiālu specifikācija
INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM
Celtniecības kārtu shēma
Atbildes Nr.1 uz pretendentu jautājumiem
Atbildes Nr.2 uz pretendentu jautājumiem
Atbildes Nr.3
Atbildes Nr.4
 

---------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU .Daugavpils pilsētas divu ceļu(ielu) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF projekta "Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija,II.kārta" ietvaros. NOLIKUMS.
Nolikuma skaidrojumi
Nolikuma skaidrojumi 2

------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU .Daugavpils pilsētas sešu ceļu(ielu) rekonstrukcija ERAF projekta "Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta" ietvaros, būvuzraudzība. NOLIKUMS.
Nolikuma skaidrojumi

------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas četru ceļu(ielu) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF projekta " Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta" ietvaros" D daļā , ID.Nr.DPD KSN 2010/03 rezultātiem

------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR atklātā konkursa  "Daugavpils pilsētas četru ceļu(ielu) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF projekta " Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta" ietvaros" A, B, C daļās , ID.Nr.DPD KSN 2010/03 rezultātiem  

------------------------------------------

KONKURSA "Daugavpils Cietokšņa Hospitāļa ēkas rekonstrukcijas par izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru tehniskā projekta izstrāde Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Valsts un privātās partnerības attīstība Daugavpils cietoksnī" (LV0057) ietvaros un autoruzraudzība" NOLIKUMS.

Pielikumi:

 ---------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. atklātā konkursā "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes pagasta izgāztuves "Demene" Nr.44508/830/PV rekultivācijas būvdarbi", ID Nr.DPD KSN 2010/12 

 ---------------------------------------

 PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Daugavpils pilsētas četru ceļu (ielu) - Višķu, Varšavas, Daugavas, Komunālās rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde ERAF projekta "Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija" ietvaros, III.kārta

 ---------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes pagasta izgāztuves "Demene" Nr.44508/830/PV rekultivācijas būvdarbu uzraudzība 

-----------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu teritorijās savākto atkritumu izvešana 2010.gadā

----------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Ielu seguma avārijas remontdarbi Daugavpils pilsētā 2010.gadā

--------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes pagasta izgāztuves "Demene" Nr.44508/830/PV rekultivācijas būvdarbi
Nolikums
Tehniskais projekts
Nolikuma skaidrojumi

----------------------------------------

ATKLĀTA KONKURSA "Būvniecības darbi Daugavpils speciālo izglītības iestāžu telpu un infrastruktūras pielāgošanai ERAF projekta „Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" ietvaros" (Nr.2009/0314/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/042) NOLIKUMS
Nolikuma 9. pielikums:
Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola
Daugavpils 4.speciālā pamatskola 
Daugavpils 1. speciālajā pamatskolā

INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

------------------------------------------

"Pazinojums par grozijumiem" iepirkuma ar identifikacijas Nr.DPD KSN 2010/13, atklata konkursa "Daugavpils pilsetas Tukuma ielas (posma no 18.novembra ielas lidz Uћvaldes ielai)rekonstrukcija ERAF projekta " Daugavpils pilsetas satiksmes infrastrukturas rekonstrukcija" ietvaros". 
ATKLĀTA KONKURSA "Daugavpils pilsētas Tukuma ielas(posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcija ERAF projekta "Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija"ietvaros", identifikācijas Nr.DPD KSN 2010/13 NOLIKUMA GROZĪJUMI

-------------------------------------------

"Pazinojums par grozijumiem" iepirkuma ar identifikacijas Nr.DPD KSN 2010/03, atklata konkursa "Daugavpils pilsetas cetru celu(ielu)rekonstrukcijas buvdarbi ERAF projekta " Daugavpils pilsetas satiksmes infrastrukturas rekonstrukcija, II.karta" ietvaros"
ATKLĀTA KONKURSA "Daugavpils pilsētas četru ceļu (ielu) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF projekta "Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta" ietvaros", identifikācijas Nr.DPD KSN 2010/03 NOLIKUMA GROZĪJUMI

--------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU. Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcija ERAF projekta " Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija" ietvaros.
Nolikums