Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2007.

2007.

Lēmums Nr. 30. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība" nolikums

 Lēmums Nr. 38. Par M.Rotko mākslas centra izveides projekta koncepciju

 Lēmums Nr. 39. Par starptautiskās reģionālās lidostas "Daugavpils" izveides koncepciju

 Lēmums Nr.66. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sporta centrs Daugavpils ledus" izveidošanu un Daugavpils ledus skolas reorganizāciju

  Lēmums Nr. 67. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ledus halle" darbības izbeigšanu, uzsākot likvidāciju

 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta nolikums

Lēmums Nr. 388 Par Daugavpils pilsētas domes Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

 Lēmums Nr.783 Par īres maksas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu

  Lēmums Nr. 683. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalības programmu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai 2007. - 2010.gadam 

Pielikums lēmumam Nr. 683.

 Lēmums Nr. 818. Par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.28 „Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi " izdošanu

 Lēmums Nr.846. Par vieglo taksometru pārvadājumu kontroli

 Lēmums Nr.956. Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu Daugavpils pilsētā
 
Pielikums Nr. 1.  Vieglo taksometru stāvvietu izvietojums Daugavpils pilsētas centrā

Pielikums Nr.2. Vieglo taksometru izvietojums ārpus Daugavpils pilsētas centra

Lēmums Nr. 1038. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Daugavpils 1.speciālās pamatskolas nolikums

Lēmums Nr. 1039. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

 Lēmums Nr. 1126. Par akceptu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" projektam

 Lēmums Nr.1143. Par Daugavpils pilsētas domes maksas pakalpojumu cenām