Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Kultūra » | Krievu kultūras centrs

Krievu kultūras centrs

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IESTĀDE

KRIEVU KULTŪRAS CENTRS

(KRIEVU NAMS)

http://www.russkij-dom.lv/

Varšavas 14, Daugavpils, LV-5403, Latvija

Adrese: Varšavas 14, Daugavpils, LV-5403


Vadītāja: Geroida Bogdanova

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Krievu kultūras centrs dibināts 1994. gadā.Galvenie darbības virzieni: krievu kultūras un krievu nacionālo tradīciju saglabāšana un attīstīšana; Latvijas kultūras un vēstures tradīciju apgūšana, mācīšana un stimulēšana daudznacionālās kultūras īpatnības Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā; kultūras un izglītojoša rakstura pasākumu organizēšana un rīkošana

Katru gadu Krievu namu apmeklē vairāk nekā 4 tūkstoši cilvēku. Viņu starpā ir daudz tūristu, kultūras un izglītības iestāžu darbinieku, sabiedrisko iestāžu pārstāvji. Krievu nams ir iekļauts objektu sarakstā, kuru apmeklē ārzemju viesi un delegācijas savu oficiālo vizīšu laikā Daugavpilī. Bet lielāko apmeklētāju Krievu nama daļu sastāda bērnu dārzu audzēkņi, kā arī Daugavpils un citu Latvija pilsētu pamatskolu, vidusskolu un profesionālo skolu skolēni.

Krievu namā apmeklētājiem ir iespēja iepazīt pastāvīgas Centra krievu kultūras ekspozīcijas, kas ir velīti tradicionālajām krievu reliģiskajām konfesijām un krievu mākslas amatiem.