Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Veselības aprūpe »

Veselības aprūpe »

Veselības aprūpe

Daugavpils bija pirmā pilsēta Latvijā, kas sekmīgi realizēja veselības reformas (1996.-2002.g.) pasākumus, t.sk. optimizējot veselības aprūpes iestādes. Saskaņā ar medicīnas iestāžu reformu Latvijā, Daugavpils, Krāslavas un Preiļu slimnīcas apvienojās, lai arī turpmāk veiktu ārstniecisko iestāžu darbību veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā. Slimnīcu apvienošana deva, iespēju samazināt izmaksas, vienlaikus uzlabojot veselības aprūpes kvalitāti reģiona iedzīvotājiem. Arī pirmās ārstu prakses Latvijā savu darbību uzsāka Daugavpilī (2000.g.).

Medicīnas pakalpojumus pilsētas un reģiona iedzīvotājiem sniedz pašvaldības un valsts

medicīnas iestādes, kurās, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, pēdējo gadu laikā veikti ievērojami renovācijas darbi, iegādāta jauna medicīniskā tehnika un apmācīts medicīnas personāls. Tās ir SIA "Daugavpils reģionālā slimnīcā", SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs", SIA"Daugavpils zobārstniecības poliklīnika". SIA “Daugavpils reģionālā slimnīcā” veselības aprūpe tiek sniegta sekundārajā ambulatorajā un stacionārajā, terciārajā veselības aprūpes līmenī un darbojās 3 struktūrvienībās: Centrālā slimnīcas, Plaušu slimību un tuberkulozes centrs un Centra poliklīnika. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sniedz neatliekamo diennakts un ambulatoro medicīnisko palīdzību Latgales reģionā un ir lielākā medicīniskā
iestāde ārpus Rīgas.

Rūpējoties par maznodrošināto personu veselības aprūpi, tika paredzēti finanšu līdzekļi

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" dienas stacionāra pacienta iemaksu un stacionāra pacienta iemaksu kompensēšanai līdz četrām dienām. Iepriekš finansiāli maznodrošinātām personām pacienta iemaksa tika kompensēta līdz trim dienām. iespēju samazināt izmaksas, vienlaikus uzlabojot veselības aprūpes kvalitāti reģiona iedzīvotājiem.

Lai piesaistītu jaunus medicīnas speciālistus darbam Daugavpils ārstniecības iestādēs, Daugavpils pilsētas dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa Universitāti un Latvijas Universitāti, kuri paredz sadarbību pētnieciskajā darbībā,

inovāciju studiju un darba vides pilnveidošanā, zināšanas un tehnoloģiju jomā.


SIA “Daugavpils Reģionālā slimnīca” teritorijā tika izveidots radioterapijas komplekss ar plašām iespējām lietot jaunākās ārstēšanas metodes audzēju ārstēšanā. Darbi tika veikti īstenojot ERAF atbalstīto projektu "Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu uzlabošana SIA "Daugavpils Reģionālā slimnīca", veicot infrastruktūras sakārtošanu". Īstenojot šo projektu, uz Daugavpils Reģionālās slimnīcas teritoriju tika pārcelta Daugavpils onkoloģiskā slimnīca. Vēl viens projekts tika saistīts ar  Dzemdību nodaļas pārcelšanu uz jaunizbūvētu korpusu. Vienlaikus ar dzemdības bloka būvniecību tika pilnīgi rekonstruēts operāciju bloks, šos projektus līdzfinansēja Eiropas reģionālās attīstības fonds. SIA "Daugavpils Reģionālā slimnīca", saskaņā ar projektu "Digitālās radioloģijas un slimnīcas informācijas sistēmas ieviešana", iegādājās jaunas tehnoloģijas - tika digitalizēta diagnostiskās radioloģijas nodaļa.

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” veic primārās un sekundārās ambulatorās

veselības aprūpes pakalpojumus bērniem un guļošiem pacientiem medicīniskā un rehabilitācijas jomā
mājas apstākļos. SIA ,,Daugavpils bērnu veselības centrs” no kopējā apkalpošanas apjoma, apkalpo 80% Daugavpils pilsētas bērnus, kā arī 20% bērnus no dažādiem novadiem. Centra telpās darbojas 11 ģimenes ārstu prakses, 2 oftalmologu un 1 otolaringologa prakse, kā arī SIA ,,E.Gulbja Laboratorija’’, kas dod iespēju centra pacientiem veikt kvalitatīvus laboratoriskus izmeklējumus. 2014.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts jaunam automātiskam siltummezglam un kārstā ūdens apgādes sistēmai, veikti ēkas jumta koka konstrukciju remontdarbi, uzstādīts velostatīvs centra klientiem, izbūvēts 3.stāva stacionārais panduss, nodrošināta vides pieejamība neredzīgajiem pacientiem, izmantojot Braila rakstu, veikta ģimenes ārstu kabinetu renovācija, pacientiem ar kustības traucējumiem ir uzstādīta diagonāles kāpņu pacelšanas platforma.

SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” ar zobu ārstēšanu un protezēšanu ir viena no lielākajam šāda profila iestādēm Latvijā un vienīgā Latgalē un nodrošina zobārstniecības palīdzības sniegšanu arī brīvdienās un svētku dienās, sniedz zobārstniecības pakalpojumus arī sociālā riska grupām. 2014.gadā SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” kabinetā pacientiem ar funkcionālajiem traucējumiem uzstādīta jauna urbjmašīna un veikta rekonstrukcija, kas uzlaboja vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ir viena no lielākajām psihiatriskā profila ārstniecības iestādēm  Latvijā, kas nodrošina Daugavpils pilsētas un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem visu nepieciešamo garīgās veselības aprūpes  pakalpojumu spektru: mājas garīgās veselības aprūpes pakalpojumi, ambulatorās psihiskās veselības aprūpes pakalpojumi,  stacionārie psihiskās veselības aprūpes pakalpojumi, t.sk. piespiedu ārstēšana pēc tiesas lēmuma un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Citās medicīnas iestādes un ārstu prakses Daugavpilī

No 2013.gada 1.jūlija darbu uzsāk ģimenes ārsta Anatoly Oprisnyak (Anatolija Oprisņaka) prakse SIA „Kurator”, kuras darbības pamatteritorija ir Daugavpils mikrorajoni: Cietoksnis un Viduspoguļanka.

Prakses adrese: Valkas iela 2A, Daugavpils, LV-5417, tālrunis: 27702052.

Buklets "Mans ģimenes ārsts"

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" darbības pārskata un attīstības stratēģija 2014.-2016. gadam