Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Daugavpils sabiedriskās organizācijas

Daugavpils sabiedriskās organizācijas

Sociālo NVO kontakti

Izglitības, kultūras un jaunatnes NVO kontakti


Sabiedriskās organizācijas aktualitātes

--------------------------

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” 2018.gadā atbalstītie projekti

 

2018. gada projektiem sociālo problēmu risināšanai, veselības un veselīga dzīves veida popularizēšanai  ieplānotie naudas līdzekļi ir 26500 eiro.

Izskatīšanai konkursa kārtībā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 36 sabiedrisko organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasītā summa ir 33255,76 EUR.

Izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika iesniegts 1 sabiedriskās organizācijas pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu plānotajam projektam. Kopējā pieprasītā summa ir 3000,00 EUR.

2018.gadā izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika iesniegts 1 sabiedriskās organizācijas pieteikums par līdzfinansējumā piešķiršanu aktivitātes braucienam. Kopējā pieprasītā summa ir 172,42 EUR.

Izskatot pieteikumus Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdē, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdē un Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta sēdē, tika nolemts finansējumu piešķirt 37 pieteikumiem. Kopējais piešķirtā līdzfinansējuma apjoms ir 22282,72 eiro.:

 

 

Nr.p.k.

 

Sabiedriskās organizācijas nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Projekta nosaukums

 

EUR

 

 

1.1

Biedrība” Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja”

 

40008002279

 

Konkurss – maratons “Sāc aizdomāties tagad. Karjera un Veselība”

 

 

500,00

1.2

Biedrība” Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja”

 

 

40008002279

Pilsētas skolēnu Pirmās Palīdzības sniegšanas sacensības ar pārrobežu sadarbības partneru komandu piedalīšanos

 

 

709,00

1.3

Biedrība “Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība”

50008005101

Ļeņingradas blokādes piemiņas iemūžināšana

325,00

1.4

Biedrība “Daugavpils vingrošanas skola “Harmonia””

40008213043

Latvijas simtgade sportā

435,00

1.5

Biedrība “Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro”

40008163448

Dzīvo droši. Dzīvo vesels.

291,00

1.6

Biedrība “Pensionāru biedrība “DauER””

40008109371

Biedrības “DauER” rosinājums pensionāriem aizstāvēt savas tiesības par cilvēku cienīgu dzīvi

 

450,00

1.7

Biedrība “Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome”

 

40008256396

Labo darbu nedēļa

195,00

1.8

Biedrība “Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome”

40008256396

Atpūšamies kopā, - atpūšamies draudzīgi un jautri

 

478,00

1.9

Biedrība “Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome”

40008256396

Attīstības skola

186,00

1.10

Biedrība “Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome”

40008256396

Mēs ar sportu draudzējamies, tāpēc esam veseli

241,00

1.11

Biedrība “Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība”

40008086609

Brīvā laika pavadīšanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas

780,00

1.12

Biedrība “Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpilsls biedrība”

40008104139

AKCDB tēla popularizēšana sabiedrībā. Labas komunikācijas veicināšana starp dažādām paaudzēm, dažādu paaudžu saliedēšana.

 

770,00

1.13

Biedrība “Sociālā darba veterānu biedrība “Dzīves prieks””

40008185958

Lai dzīvo Latvija

160,00

1.14

 

Biedrība “ KRONA”

40008101575

Senioru starp personu attiecību stiprināšanas veicināšana,kuri ir strādājuši dzelzceļa nozarē, atbalsts viņu aktīvas dzīves pozīcijā, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija, sociālais atbalsts, izzinoši un izglītojoši pasākumi, kuri veltīti Latvijas simtgadei.

 

467,50

1.15

Biedrība “ Latvijas Politiski represēto apvienība”

40008002052

Latvijas politiski represēto dzīvesstāsti Daugavpilī

375,00

1.16

Biedrība “Daugavpils pensionēto pedagogu klubs “Sudraba ābele””

40008109297

2018.gada pensionēto pedagogu kluba “Sudraba ābele” aktivitātes

 

221,25

1.17

Biedrība “Posternakas deju skola”

40008268588

Standartdeju tērpu (kleitu un fraku) iegāde biedrības šova programmai 2018. gada pilsētas svētkos.

 

585,00

1.18

Biedrība “Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”

40008068904

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds

 

1000,00

1.19

Biedrība “Latvijas Neredzīgo biedrības

Daugavpils teritoriālā organizācija”

 

40008004000

Mēs gribam būt kopā savā pilsētā

1040,00

1.20

Biedrība “Draudzība-K”

40008209103

Daugavpils pilsētas Križu mikrorajona pensionāru aktivitātes 2018.gadā

 

457,50

1.21

Biedrība “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija”

50008006662

 

Drauga plecs

975,00

1.22

Biedrība “Latgaleite”

40008209245

“Daugavpils-maza daļiņa Latvijas sirds” (2017g.projekta turpinājums)

 

400,00

1.23

VAS DAUTEKS pensionāru apvienība “Dauteks pensionāri”

50008079651

Ar aktīvu piedalīšanos pilsētas dzīvē biedrības “Dauteks” pensionāri cienīgī sagaidīts Latvijas 100-simtgadi

550,00

1.24

Biedrība “Saules stariņi”

40008138370

Organizēt   darbnīcu “TAUTAS   MUZICĒŠANA”

 

693,00

1.25

Biedrība “Saules stariņi”

40008138370

Organizēt  darbnīcu  “Prasmīgās rociņas”

 

600,00

1.26

Biedrība NVO Padome “Varavīksne”

40008119717

Mūsu pieredze – mīļotajai pilsētai

 

860,00

 

1.27

Biedrība “Dieva Ceļš”

40008266619

Adaptācija cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un nodarbošanās kuri atrodas alkohola un narkotiku atkarībā

948,00

1.28

Biedrība “Punktu brālība”

40008235464

“Spēka un iedvesmas avots dzimtajā zemē”

 

292,50

1.29

Biedrība “Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro”

40008163448

“Mani Ziemassvētki”

400,00

1.30

Biedrība “Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība “Ilgas””

40008071196

I.B.”Ilgas”

328,55

1.31

Biedrība “Psiholoģiskās korekcijas darbnīca “Veselības skola””

40008162705

Trešās paaudzes veselīga dzīvesveida akadēmija

650,00

1.32

Biedrība “Afgāņu veterānu Daugavpils sadraudzības centrs “PEREVAL””

40008243974

Biedrības biedru iesaistīšana pasākumiem, kurus rīko Daugavpils pašavaldība un biedrība. Veselo dzīves veidu uzturēšana, ģimenes stiprināšana, kulturālo līmeni palielināšanās.

580,00

1.33

Biedrība “Daugavpils krievu nacionālās kultūras biedrība”

40008043084

Pareizticīgo kapu pieminekļa atjaunošana

179,00

1.34

Biedrība “Daugavpils pilsētas pensionāru apvienība”

40008096128

Līdzdalībai nav vecuma (turpinājums 2018.gadā)

1000,00

1.35

Biedrība “Daugavpils neredzīgo biedrība”

40008195104

Subsidēta darbavieta “Izaugsme un nodarbinātība”

988,00

1.36

Biedrība ““Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība”

40008086609

 “Pasākums noteiktām personu grupām”

3000,00

1.37

Biedrība “ Latvijas Politiski represēto apvienība”

40008002052

Latvijas politiski represēto apvienības konference Rīga

172,42

 

--------------------------

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” 2018.gadā atbalstītie projekti.

2018. gada budžetā projektiem mākslās, izglītības un jaunatnes politikas jomā ieplānotie naudas līdzekļi ir 54000 eiro.

Izskatīšanai konkursa kārtībā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 87 sabiedrisko organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasītā summa ir 91365,52 EUR.

Izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 2 sabiedrisko organizāciju pieteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu aktivitātes braucieniem. Kopējā pieprasītā summa ir 480,00 EUR.

Izskatot pieteikumus Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdē, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdē un Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta sēdē, tika nolemts finansējumu piešķirt 89 biedrībām. Kopējais piešķirtā līdzfinansējuma apjoms ir 51498,89 eiro:

 

Nr.p.k.

 

Sabiedriskās organizācijas nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Projekta nosaukums

 

EUR

 

 

1.1

 

Biedrība "Atmiņu lāde"

 

40008233389

Kungi Daugavpils cietoksnī 19.gs.

 

1110,00

 

1.2

Biedrība "Skatu meklētājs"

 

 

40008272969

 

Fotografēšanas iekārtu ekspozīcijas izveidošana

 

 

345,00

1.3

 

Biedrība "Latgales novadpētnieki"

 

 

40008118196

 

Pasaules tēli

 

718,75

 

 

1.4

 

Biedrība "Mežciema biedrība"

 

50008248371

Bērnu spēļu laukums Mežciemā

 

928,00

1.5

Biedrība "Daugavpils vēsturiskās rekonstrukcijas klubs"

 

 

50008261401

Vēsturisko formastērpu rekonstrukcija

 

 

837,50

1.6

Biedrība  "D and D"

 

 

 

40008258109

Starptautiskas sportu deju sacensības "Deju vilnis 2018", Latvijas kausa izcīņas posms

 

1000,00

1.7

 

 

 

 

Biedrība "Daugavpils futbola asociācija"

 

 

 

 

40008255850

 

 

 

 

"Vesels=Laimīgs"

 

 

 

 

600,00

1.8

 

Biedrība "Esi pirmais"

 

40008252055

"Esi pirmais" - kibersporta festivāls

 

 

750,00

1.9

Daugavpils Latviešu biedrība

 

40008002387

Latviskās kultūras un tradīciju saglabāšana un popularizēšana, organizējot dažādus pasākumus.

 

 

600,00

1.10

Sporta biedrība "Ultra"

40008050014

Amatieru sportistu spēles iemaņas uzlabošana

  594,00

1.11

 

Biedrība "Daugavpils Kettlebell Fit"

 

40008171040

100 svarbumbu celšanas sporta tehnikai apmācīti iedzīvotāji - Latvijas 100gadei!

 

200,00

1.12

 

Biedrība "Vēsturisko  tehnoloģiju centrs"

 

40008238066

Eiropas kultūras mantojuma gada 2018 tematiskā instalācija

“Sky fall”

 

698,5

1.13

 

Krievu kultūras centrs "Kalistratova nams"

 

40008008799

Svētki "Krievu tautas rotaļlieta" Radošās darbnīcas

 

 

350,00

1.14

Biedrība "Servitore"

40008185657

“LATVIJAI – 100 ar LŪGŠANU un MĪLESTĪBU”

470,00

1.15

Biedrība "Intelektuālo spēļu klubs "Erudīts""

40008015288

XV Latvijas čempionāta spēlē "Kas? Kur? Kad?" organizēšana

800,00

1.16

Biedrība "Daugavpils karatē skola"

40008184399

Ikgadējais festivāls "Ziemassvētki - aktīvās sabiedrības svētki!"

 

500,00

1.17

Biedrība "Daugavpils kultūras atbalsta biedrība"

 

40008156126

IX Starptautiskias Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

 

 

500,00

1.18

Biedrība "Daugavpils kultūras atbalsta biedrība"

 

40008156126

Daugavpils kultūras atbalsta biedrības un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pūšaminstrumentu orķestra piedalīšanās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru konkursā un pūtēju orķestru Dižkoncertā, Esplanādē

 

720,00

1.19

Biedrība "Daugavpils mantojums"

40008232203

Krievijas impērijas gvardes kājnieku karavīru vēsturiski rekonstruēto telšu un gaismas lukturu iegāde piedaloties kara vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā “Dinaburg 1812” Daugavpils cietoksnī.

 

406,50

1.20

Biedrība "Daugavpils mantojums"

40008232203

Ziemassvētku brīnums romu kopienai

 

 

72,75

1.21

 

 

 

 

 

Biedrība “Futbols 99”

 

 

 

 

 

 

 

40008142554

Dinaburgas cietokšņa komandanta ģenerālmajora Gavrilas Ulanova formas tērpa aksesuāru (cimdi, kaklasaite, bikšturi), cepures (фурашка), zābaku izgatavošana un iegāde, kā arī 1798. gada parauga kājnieku zobena, medaļas un ordeņu iegāde. Dinaburgas cietokšņa komandanta ģenerālmajora Gavrilas Ulanova un viņa kundzes ikdienas privātās frakas ar vesti, cilindra un ampīra stila kleitas rekonstrukcija (izgatavošana).

 

 

 

 

 

 

 

937,25

1.22

 

Biedrība  "Mākslas un Informācijas Tehnoloģiju savienība"

 

40008231871

Krāsojamās grāmatas "Spilgta Daugavpils pastaiga" maziem Daugavpils iedzīvotājiem

 

 

1480,00

1.23

Biedrība "MĒS VARAM VAIRĀK"

40008243334

"CERĪBA" Latvijas Simtgadei

 

650,00

 

1.24

Biedrība "SIKSPĀRŅI"

40008248261

Virtuālā ekskursija cietokšņa vidē

630,00

1.25

Biedrība "FREE"

40008219722

Latvijas 100-gadei veltīts koncerts

 

434,00

1.26

Biedrība "FREE"

40008219722

Būt veselam ir stilīgi!

288,00

1.27

Biedrība "DAUGAVPILS JAUNIEŠU SAVIENĪBA"

40008188314

Mēs Daugavpilij! – Jauniešu līdzdalība darbībā

400,00

1.28

Biedrība "Tatāru nacionālā kultūras biedrība "VATAN""

40008092268

Daugavpils tatāru nacionālo un reliģisko vērtību saglabāšana un popularizēšana

 

800,00

1.29

Biedrība "Baltkrievu kultūrizglītības biedrība "UZDIM""

40008004087

Drukātā biļeteņa izdošana, veltīta Baltkrievu kultūrizglītības biedrības "Uzdim" 25.gadadienai un Latvijas Republikas simtgadei

450,00

1.30

Biedrība "Baltkrievu kultūrizglītības biedrība "UZDIM""

40008004087

Baltkrievu brīvdienas skolas attīstība

385,00

1.31

Biedrība "STOPTIME Dance Studio"

40008119952

Mūsdienu izrāde "Manifests"

833,22

1.32

Biedrība "Serža Li mākslas sintēzes biedrība"

50008188091

Aktīva Eiropa

800,00

1.33

Biedrība "Daugavpils ebreju kopiena" 

40008001786

Daugavpils ebreju kultūras saglabāšana un attīstība

350,00

1.34

Biedrība "NĒVO DROM D"

40008127413

Romu integrācija Latvijas sabiedrībā

1025,00

1.35

Biedrība "Latgales vienotība"

40008070097

Pakalpojumu sniegšana mākslas pamata nodarbību organizēšana

310,00

1.36

Biedrība Ukraiņu kultūras centrs "Mrija"

40008075323

Ukraiņu kultūras dienas Daugavpilī

680,00

1.37

Biedrība "Jaunatnes sporta biedrība "Ielu vingrošana""

40008213433

         "Dzīvot aktīvi, veselīgi un zaļi-tā ir mana izvēle!"

850,00

1.38

Biedrība "Ērkšķrozīte"

40008262000

Dejotprieks

500,00

1.39

Biedrība "Latgales džeza klubs - studija"

40008167882

Latviešu tautas mūzika un džezs

502,50

1.40

Biedrība "Latgales džeza klubs - studija"

40008167882

Mūzikas, mākslas terapija un kustības

485,00

1.41

Biedrība "Cultural Picnic"

40008272070

Bērnu animācija

583,78

1.42

Biedrība "Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs"

40008185036

CERAMIC LABORATORY - VI STARPTAUTISKAIS KERAMIKAS MĀKSLAS SIMPOZIJS

450,00

1.43

Biedrība "Tautas lietišķās mākslas studija "Latgale""

40008212940

STARPTAUTISKAIS KERAMIKAS EKSPERIMENTĀLO APDEDZINĀŠANAS TEHNOLOĢIJU FESTIVĀLS

600,00

1.44

Biedrība "Mākslu pedagogu apvienība"

40008038914

Grafikas mākslas medija attīstība Daugavpilī – 7. starptautiskais grafikas simpozijs

 

500,00

1.45

Biedrība "JCI Latvia"

40008006726

Konference topošajiem uzņēmējiem “LEVEL UP 3.0”

670,00

1.46

Biedrība "Ideju tase"

40008247942

Jauniešu neformālās izglītošanas iespējas Daugavpilī

750,00

1.47

Biedrība "Latgolys Leiga"

50008148101

Latgales JAK līgas sezona 2018. «Latvijai - 100»

1200,00

1.48

Biedrība "Daugava Chess"

40008254978

Šaha darbnīca

277,00

1.49

Biedrība "Bison"

40008246947

Maini ikdienas paradumus!- Daugavpils pilsētas iedzīvotāju izpratnes veicināšana par dabas aizsardzību un tās nozīmi Daugavpils pilsētā

720,00

1.50

Biedrība "Memory and Help"

40008103379

Ceļveža "Ebreju Latgale" (angļu valoda) 2.izdevums izdošanai

Guidebook "Jewish Latgale" 2.edition

375,00

1.51

Biedrība "FACTORY KINGZ"

40008247270

Starptautiskais breika deju festivāls (“Skill Deal” festivāla ietvaros)

1200,00

1.52

Biedrība "DINA-ART"

40008094790

Grāmatiņa par kukaiņiem "Paši…..Paši….."

300,00

1.53

Biedrība "DINA-ART"

40008094790

Grāmatiņa "Как бабушка и дедушка к внукам в гости ходили" Autore Regina Usačova

100,00

1.54

Biedrība "Unus Duo Tres"

40008263839

“Dejo flamenko!” - interaktīvo pasākumu cikls aktīva dzīvesveida uzturēšanai un skatuves tērpu iegāde flamenko deju studijas aktivitātēm un koncertprogrammām Daugavpils pilsētas kultūras pasākumos

550,25

1.55

Biedrība "M & Y"

50008124601

Muzikalais konkurss "Pop Clip"

300,00

1.56

Biedrība "Izglītības konsultatīvais centrs AVA"

40008166213

RAITA VALODIŅA

600,00

1.57

Biedrība "Daugavpils Lietuviešu kultūras biedrība "RASA""

50008128641

Daugavpils Lietuviešu nams Valsts simtgadē

630,00

1.58

Biedrība "Attīstības aģentūra "We & You""

40008221939

Ideju ceļvedis Daugavpils izaugsmei

150,00

1.59

Biedrība "D-JUNO"

40008192095

Pasākums "Saules diena Saules ielā"

800,00

1.60

Biedrība "D-JUNO"

40008192095

Blogs "SOLYANKA"

261,93

1.61

Biedrība "D-JUNO"

40008192095

Sarunu sols "LAVKA"

200,00

1.62

Biedrība "Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība"

40008259176

Daugavpils jūgenstila aktuālizācija Latgales un Latvijas kontekstā

450,00

1.63

Biedrība "Bruoli un Muosys"

40008232519

Dokumentāla filma "DAUGAVPILS PERSONĪBAS-ANDREJS ŠVIRKSTS"

500,00

1.64

Biedrība "Kāpēc5"

40008117881

"Dzīvo, baudi, attīsties!" - interaktīvo mākslas pasākumu cikls

360,25

1.65

Biedrība "Mentors"

40008071590

Gods talantiem 2018

370,00

1.66

Biedrība "Mentors"

40008071590

Valkas ielas koncerts 2018

330,00

1.67

Čigānu kopienas kultūras attīstības biedrībaba "ME ROMA"

40008089639

Dialoga  veicināšana starp Latvijas romu kopienām un sabiedrību.

700,00

1.68

Biedrība V.G. ALEF

40008258880

Veselīgs dzīvesveids-saskarsmes prieks

705,00

1.69

Biedrība "MārīteArt"

40008205718

Fotoskola Mārīte Art – māksla , izglītība , kultūra …

200,00

1.70

Biedrība "Latgales Media Centrs"

40008166637

Bērnu dzejoļu grāmatas "Наш котенок" izdošana

400,00

1.71

Biedrība "Daugavpils krievu rakstnieku organizācija"

40008238935

Almanaha "ВЕХИ ВРЕМЕНИ" II daļas izdošana

723,00

1.72

"Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības biedrība"

40008219012

Dziesmu krājuma «Песенный город. Выпуск пятый» izdevums

656,25

1.73

"Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības biedrība"

40008219012

Grāmatas “На гэтай зямлі”  izdevums

443,88

1.74

Biedrība "Latgales latgaliešu biedrība"

40008244306

LABDARĪBAS PASĀKUMS “BACK 2 SCHOOL”

 

930,00

1.75

Biedrība "ERFOLG"

40008006251

Pasākumu virkne “Neimanis var iedvesmot” par godu pirmajam Daugavpils arhitektam Vilhelmam Neimanim un citas aktivitātes starpkultūru dialoga veicināšanai

 

750,00

1.76

Biedrība "Daugavpils Street Culture"

40008218394

Logs uz Eiropu- aktivitātes kultūru dažādības un veselīga dzīvesveida veicināšanai

800,00

1.77

Biedrība "Dagood Studio"

40008157009

SPĒCĪGA ĢIMENE – LAIMĪGA TAUTA!

850,00

1.78

Biedrība "Z-Puzzle"

40008238244

„Etiķete un es”

192,00