Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

13-02-2013

Jaunieši aktīvi iesaistās „Ēnu dienas” akcijā


„Ēnu diena”, kas šogad notiek 13.februārī,  ir karjeras izglītības akcija, ko Latvijas mērogā jau daudzus gadus piedāvā un organizē biznesa izglītības biedrība Junior AchievementYoung Enterprise Latvija. Arī  Daugavpilī tā nav sveša lieta, jo daudzu skolu skolēni ir piedalījušies Junior Achievement īstenotajā  akcijā, vairākas organizācijas un iestādes ar šīs organizācijas starpniecību jau piedāvājušas savas vakances.

Iepriekšējā gadā Daugavpils pašvaldība piedāvāja iespēju ēnot vietējos Daugavpils darba devējus,  sadarbojoties  ar Daugavpils domes Jaunatnes departamentu.  

Šogad Daugavpils pilsētas uzņēmējiem, pašvaldības un valsts  iestādēm un organizācijām tika piedāvāts reģistrēties kopējā vortālā www.enudiena.lv, interese un atsaucība bija pietiekami liela, jo kopumā savas vakances Daugavpils pilsētā piedāvāja 30 darba devēji, bet kopējais vakanču skaits pārsniedza 100 ēnošanas vietas. Izglītojamajiem bija iespējas izvēlēties ēnot dažādu nozaru pārstāvjus: dabas vide; drošība, glābšana, aizsardzība; ēdināšana, pārtikas rūpniecība; ekonomika un finanses; izglītība; komunikācijas un mediji; māksla un kultūra; sociālā palīdzība, psiholoģija; tiesību zinātnes; sports; tūrisms, atpūta un viesmīlība; vadība un administrēšana; būvniecība un tirdzniecība.

 Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde informēja un aicināja gan vispārizglītojošo, gan  profesionālo izglītības iestāžu izglītojamos iepazīties ar piedāvājumu un izvēlēties sev piemērotāko un tīkamāko.

Liels paldies jāsaka izglītības iestāžu atbildīgajiem par karjeras jautājumiem, jo skolēni aktīvi reģistrējās un kopumā pieteicās vairāk nekā  200 ēnotāju no pilsētas un novada vispārizglītojošajām un profesionālajām izglītības iestādēm. Skolēni izmantoja iespēju „ēnot” gan tepat Daugavpilī, gan devās arī uz Rīgu. 

Šī karjeras izglītības forma sniedz skolēnam iespēju izjust darba procesu, iesaistoties tajā, ļauj iepazīties ar darba ikdienu un pienākumiem, pajautāt neskaidro un iegūt interesējošo informāciju par profesijas specifiku un nepieciešamajām darba prasmēm, nevis būt pasīvam vērotājam no malas. Iespēja „ēnot” nozīmē arī pilnveidot skolēna sociālās, komunikatīvās un lēmumu pieņemšanas prasmes. Atrodoties iestādē, organizācijā vai uzņēmumā, ir iespēja gūt priekšstatu par darba vidi un režīmu.

Kā atzina Daugavpils 16.vidusskolas skolēns Dmitrijs Valainis, „ēnu diena ir labs karjeras iespēju izpētes veids, jo tādējādi var uzzināt daudz noderīgas un  interesējošas informācijas gan par iestādi vai uzņēmumu, gan profesiju, amata pienākumiem un karjeras izaugsmi”.

 

Informāciju sagatavoja:

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes

Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļas

pedagoģe – karjeras konsultante

Santa Čeirāne

t. 29196866

santa.ceirane@daugavpils.lv

 
Atpakaļ