Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

30-11-2012

Centra vidusskola svin 50 gadu jubileju


29. novembrī Daugavpils Domē sveica Centra vidusskolas kolektīvu, skolēnus un vecākus. Skola atzīmē apaļu jubileju. Skolu 50 gadu jubilejā sveica Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova, priekšsēdētājas 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.

Skolas kolektīvu, skolēnus un vecākus Domē sagaidīja Latviešu kultūras centra akordeonistu orķestris.

Klātesošos uzrunāja Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova: „Skola ir mainījusi nosaukumu, ir mainījies pedagogu kolektīvs, mainās skolēni, bet nemainīga paliek skolas misija- audzināt jauno maiņu, mūsu valsts un pilsētas nākotni. Vēlos izteikt lielu pateicību pedagogiem par jūsu darbu, dāsni dāvāto sirds siltumu, zināšanām, mīlestību pret bērniem un augsto profesionalitāti. „

Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs savu pedagoga karjeru ir sācis tieši šajā skolā, tāpēc viņam ir īpašs sveiciens skolas kolektīvam. Viņš novēlēja, lai skolai ir vairāk skolēnu, vairāk augstu rezultātu, panākumu pedagoģiskajā darbā, audzēkņu sasniegumu. Viņš izteica pateicību pedagogiem par profesionālu un radošu darbu.

Domes vadība patiecās Centra vidusskolas direktorei Nadeždai Hetmanei, jo no direktora ir atkarīga aura skolā un arī skolas panākumi kopumā.

Pēc apsveikumiem Daugavpils Domes vadība pasniedza Daugavpils Domes goda rakstus un Pateicības rakstus labākajiem, aktīvākajiem skolas pedagogiem.

Goda rakstu un Sudraba goda zīmi par ilggadēju, veiksmīgu, radošu darbu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidē, inovāciju ieviešanu mācību procesā, savas metodiskās pieredzes popularizēšanu ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” ietvaros un sakarā ar Daugavpils Centra vidusskolas 50 gadu jubileju pasniedza

Daugavpils Centra vidusskolas ķīmijas skolotājai Marinai Ravinskai;

Daugavpils Centra vidusskolas matemātikas skolotājai, izglītības metodiķei Jeļenai Azarevičai.

Goda rakstu un Sudraba goda zīmi piešķīra arī Tamārai Tjagunovai par ilggadēju, nesavtīgu, radošu darbu, uzticību skolai un sakarā ar Daugavpils Centra vidusskolas 50 gadu jubileju.

 

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes apbalvojumus pasniedza pārvaldes vadītāja Marina Isupova. Viņa uzsvēra, ka ir liels prieks sveikt vienu no labākajām pilsētas skolām. Viņa novēlēja, lai skola attīstās, lai rītdiena ir gaiša un panākumiem bagāta.

Centra ģimnāzija bija sagatavojusi prezentāciju par savu skolu, kur parādīta bija skolas bagātā vēsture un šodienas sasniegumi. Skolas direktore Nadežda Hetamane savu skolu raksturoja kā spēcīgiem pumpuriem un krāšņiem ziediem bagātu, ar lielu lepnumu un pateicību runāja par savu skolu, skolotājiem un audzēkņu panākumiem.

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.
Atpakaļ