Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Kultūra » | Kultūras ziņas

Kultūras ziņas

31-01-2012

V. Azarevičs: “ Muzeja darbs jāpadara daudzveidīgāks”


31. janvārī Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs uz sarunu bija aicinājis Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja direktori Rutu Ģipteri, lai runātu par muzeja turpmāko darbu.

V. Azarevičs  bija ierosinājis muzejam uzsākt ciešu sadarbību ar Daugavpils Raiņa 6. vidusskolu, kur ir nelies savs muzejs un sakrāts bagāts materiāls par skolas un arī par pilsētas vēsturi. Muzeja darbinieki jau apmeklēja skolu un nāca klajā ar saviem piedāvājumiem sadarbībai. Tikšanās laikā R. Ģiptere ar šiem priekšlikumiem iepazīstināja Azareviča kungu.  Muzejs piedāvā skolai turpināt strādāt pie materiālu vākšanas par skolas vēsturi un izciliem skolas absolventiem, bet muzeja darbinieki palīdzēs strādāt ar Latvijas muzejiem, iespējams, arī ar Krievijas kolēģiem. Bez tam, muzeja mājas lapā www.dnmm.lv būs izveidota sadaļa “Skolu muzeji”, sāks šo darbu tieši ar Raiņa 6. vidusskolu. Tiks ierosināts Tūrisma un informācijas centram iekļaut 6. vidusskolu tūrisma maršrutos, piedāvāt skolas muzeju un teatralizētās stundas tūristiem. Skola gatavo arī teatralizētu uzvedumu “Spalvaskāta stāsti”, kura pirmizrādi muzejs piedāvā uz skatuves muzeja pagalmā Muzeja nakts pasākumu ietvaros

19. maijā.

Vitālijs Azarevičs pateicās muzeja vadītājai un darbiniekiem par sagatavotajiem priekšlikumiem un atsaucību.

Sarunas turpinājumā Azareviča kungs akcentēja uzmanību uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja koncepciju, kas ir novecojusi, tāpēc uzdeva šo koncepciju aktualizēt, iekļaujot tajā arī jaunas muzeja darba formas, pasākumus muzeja un visas pilsētas mērogā.

“ Mēs varētu, piemēram, izveidot vēsturisku spēli skolēniem- ceļvedi pa pilsētu, lai  skolēni izzinātu vēsturi, mākslu, kultūru, tradīcijas, vai izveidot speciālu izpētes taku. Domāju, ka pilsētnieki un viesi būtu priecīgi apmeklēt arī dažādus tematiskos festivālus, citus pasākumus gan muzejā, skolās, gan citur pilsētā. Noteikti jāizmanto mūsu vēsturiskie objekti ar kuriem lepojamies- cietoksnis, Vienības nams, Baznīckalns un arī  parki, ielas. Mums jāstrādā, lai muzeja darbs  būtu daudzveidīgāks piedāvājumu ziņā, augtu laikam līdzi un veidotos pilsētā jaunas tradīcijas”, uzsvēra Vitālijs Azarevičs.

Tikšanās noslēgumā V. Azarevičs palūdza muzeja direktorei veikt apmeklētāju monitoringu, lai izvērtētu, kāda ir apmeklētāju dinamika pēc muzeja darba laiku maņas.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.
Atpakaļ