Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Kultūra » | Kultūras ziņas

Kultūras ziņas

25-02-2016

„Mīlestības filozofija” iekļuva dziļi dvēselē


2016. gada 23. Februārī Baltkrievu kultūras centrā (BKC) notika radošais vakars, kas bija veltīts Daugavpils dzejnieka Pāvela Plotņikova 70 gadu jubilejai.

 

Pāvels Plotņikovs- dzejnieks, starptautiskās dzejnieku - publicistu asociācijas biedrs, Krievijas rakstnieku savienības biedrs, Latvijas krievu asociācijas “Ruslo” biedrs, Viļānu goda pilsonis, piecu poētisku krājumu autors: “Latgales akvareļi” («Латгальская акварель»), “Viļānu mozaīka” («Вилянская мозаика»), “Manas krustceles” («Мои перекрестки») u. c.

Pāvela Plotņikova dzeja tiek izdota krievu, latviešu, bulgāru valodās, tiek publicēta Maskavas un Pēterburgas žurnālos, novada avīzēs un portālā www.stihi.ru

Uz ekrāna tika demonstrētas fotogrāfijas no P.Plotņikova dzīves un pasākuma vadītāja Gaļina Sontocka deva jubilāram vārdu. P.Plotņikovs bija satraukts, pateica pāris vardus par sevi un lasīja savu dzeju. Bet vēlāk Baltkrievu kultūras centra vadītāja Žanna Romanovska apsveica dzejnieku un pasniedza pateicības rakstu no Daugavpils pilsētas domes ar priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša parakstu.

Jubilārs saņēma pateicību un apsveikuma vārdus no Baltkrievijas Republikas konsula Dmitrija Konstantinova. BKC metodiķe Marija Pometjko iepazīstināja klātesošos ar dzejnieka biogrāfiju un interesantiem dzīves notikumiem.

Turpinājumā sekoja apsveikuma vārdi no kultūrizglītības biedrības „Uzdim” priekšsēdētājas Ludmilas Siņakovas, no tuviniekiem un draugiem, dzejniekiem un māksliniekiem, radošajiem kolektīviem - baltkrievu tautas dziesmu ansambļa „Kupaļinka” (izpildīja latgaliešu tautas dziesmu „Rūzeņa” P.Plotņikova tulkojumā), deju ansambļa „Ļanok”, ansambļa „Spadčina”(dueta Veltas Loces un Valērija Kotegova). BKC zālē gandrīz pietika vietas visiem klātesošiem, kuri atnāca apsveikt jubilāru. Pāvels Plotņikovs kādreiz profesionāli nodarbojās ar mūziku un vokālu, vakarā nodziedāja romanci «Утро туманное» kopā ar V.Kotegovu. Muzikante Jeļena Vitkeviča nodziedāja trīs dziesmas, teksta autors ir P.Plotņikovs.

Zinaīda Siliņa dziedāja dziesmu «А годы летят» un visi skatītāji piedziedāja līdzi. Šī muzikāla dāvana aizkustināja jubilāru. Arī Velta Loce pārsteidza jubilāru ar savu austrumu deju.

Vakars sanāca aizkustinošs un dvēselisks tikai tāpēc, ka pats P.Plotņikvos ir sirsnīgs, inteliģents, taktisks, gudrs cilvēks, kurš nepārtraukti meklē un atrod. Viņa dzeja ir pārpildīta ar pateicību un dzīves mīlestību, prieku un sāpēm, skumjām un pārdzīvojumiem, un iet cauri dzejnieka dvēselei un ielaužas lasītāju sirdīs.

 

Informāciju sagatavoja:

Baltkrievu kultūras centrs,

Marija Pometjko, BKC metodiķe,

t. 654 24695, 29811969, cbk@inbox.lv,

Daugavpils, Smilšu iela 92,

Kultūras pils, BKC, 305.-306.kab.
Atpakaļ