Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

31-08-2011

Finanšu komitejas sēde


Finanšu komitejas sēde

2011.gada 1.septembrī, plkst.14.00

K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes mazajā zālē

 

 

Darba kārtība:

 

1. Par Iekļaujošas izglītības atbalsta centra izveidi.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska

 

2. Par līdzekļu piešķiršanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja S.Ķikuste

 

3. Par līdzekļu piešķiršanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja I.Ruskule

 

4. Par nekustamo īpašuma Vizbuļu ielā 4, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 040 0204.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja L.Žuromska

 

5. Par atteikumu nodot atsavināšanai zemesgabalu ar kadastra Nr.0500 001 0415, Alejas ielā 96, Daugavpilī.

6. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems
Atpakaļ