Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-01-2015

Transporta komisijas sēde


02.02.2015. plkst. 11.00  notiks transporta komisijas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Transporta komisijas sēdes

DIENAS KĀRTĪBA

2015.gada 2.februārī                         

                                                      

Sēde notiek Daugavpils pilsētas domes ēkā Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, Sēžu zālē

Sēde sākās plkst. 11.00

Sēdi vada Domes priekšsēdētāja vietnieks, Transporta komisijas priekšsēdētājs P.Dzalbe

Komisijas sēdi protokolē  Attīstības departamenta ekonomiste I.Jaunzeme

Sēdē piedalās komisijas locekļi: I.Artekova, V.Laurens A.Mošāns, V.Pučka, A.Samarins

Pieaicināts J.Duškevičs, SIA „Parkings D” valdes loceklis

 

1.jautājums

Par invalīda autotransporta novietošanu pie dzīvojamās mājas Dīķu ielā 10  (P. Ivanova, 1.grupas invalīda ar ratiņkrēslu, dzīvo Dīķu ielā 10-1, Daugavpilī,  iesniegums);

 

2.jautājums

 Par aizlieguma ceļa zīmi „Apstāties aizliegts” ar papildzīmēm  „Darbības zona” un „Izņemot ar atļaujām Nr. 54” atjaunošanu stāvvietas laukumā Parādes ielā (Daugavpils novada domes iesniegums);

 

3.jautājums

Par autotransporta stāvvietu atļauju izsniegšanu VID darbiniekiem pie ēkas Rīgas ielā 4/6 (VID iesniegums);

 

4.jautājums

Par ceļa zīmes Nr. 323 (70 km/h) noņemšanu Gulbju ielā, posmā no Lielā ielas līdz Valodzes ielai,  un Lielā ielā, posmā no Veidenbauma ielas līdz Gulbju ielai (KSP iesniegums);

 

5.jautājums

Par taksometra stāvvietas Alejas – Maizes ielu krustojumā izīrēšanu izsolē  (SIA „Inera D” iesniegums);

 

6.jautājums

Par taksometra stāvvietas 18.novembra ielā pie ēkas Nr. 195b izīrēšanu (SIA „Inera D” iesniegums);

 

7.jautājums

Par 2 ceļa zīmju „Automazgātava” uzstādīšanu Daugavas un Vaļņu ielās (SIA „Sevian” iesniegums).
Atpakaļ