Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

28-11-2014

Īpašuma komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma komitejas sēdes

darba kārtība

2014.gada 2.decembrī plkst.13.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

  Domes mazajā zālē

  1. Par dzīvojamās mājas Aptiekas ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 atsavināšanu.
  2. Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 106V, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 atsavināšanu.
  3. SIA „EKO PRIME” vēstules izskatīšana.
  4. Daugavpils Futbola Federācijas vēstules izskatīšana.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems

 5.  Par nekustamā īpašuma Saules ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Leļļu teātris un radošā darbnīca Zabava”.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas nodaļas vadītāja A.Vilcāne
Atpakaļ