Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

03-11-2014

Īpašuma komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma komitejas sēdes

darba kārtība

2014.gada 4.novembrī plkst.11.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

  Domes mazajā zālē

 

 1. Par apbūvēta zemes gabala Balvu ielā 1C k-15, 553, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
 2. Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 nodošanu atsavināšanai.
 3. Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 001 7607 un 0500 001 7614, robežu pārkārtošanu.
 4. Par būves, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 005 3002, nojaukšanu.
 5. Par zemes gabala Miera ielā 143A, Daugavpilī, iznomāšanu.
 6. Par zemes gabala Dunduru ielā 7G, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
 7. Zvērinātas tiesu izpildītājas vēstules par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 1Z, Daugavpilī, paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā izskatīšana.
 8. Zvērinātas tiesu izpildītājas vēstules par nekustamā īpašuma Lielā ielā 130-5, Daugavpilī, paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā izskatīšana.
 9. Zvērinātas tiesu izpildītājas vēstules par nekustamā īpašuma Krustpils ielā 2-43, Daugavpilī, paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā izskatīšana.
 10. VAS „Privatizācijas aģentūra” vēstules par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 8A-2, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā izskatīšana.
 11. Zvērinātas tiesu izpildītājas vēstules par nekustamā īpašuma Mihaila ielā 12-14, Daugavpilī, paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā izskatīšana.

Ziņotājs: Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems
Atpakaļ