Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

04-08-2011

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas

sēdes darba kārtība 2011.gada 8.augustā plkst. 10.00

Domes mazajā zālēDomes mazajā zālē

  

Darba kārtība:

 

1. Par Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles – “Gaismas bibliotēka” izveidi.

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

2. Par sadarbības līgumu ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru.

Ziņotājs – Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece I.Sprindžuka

 

3. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” Daugavpils nodaļai.

4. Par finansiālu atbalstu Intelektuālo spēļu klubam “Erudīts”.

Ziņotājs – Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs V.Azarevičs
Atpakaļ