Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-09-2014

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas sēde


2014.gada 1.oktobrī plkst.16.00 Daugavpils pilsētas domes 10.kabinetā notiks Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas sēde.

Sēdes darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Rēzeknes ielā 13A, atkārtotu pārdošanu izsolē.

2. Par garāžu telpu (telpu grupas 004, 006) Kandavas ielā 4E, Daugavpilī,  pārvērtēšanu.

3. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 510 0032, īpašnieka iesnieguma izskatīšanu.

4. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.49 novērtēšanu un pārdošanu.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Siguldas ielā 11, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanu.

6. Par valstij piekritīgas mantas – neapdzīvojamās telpas Nr.1A Akadēmiķa Graftio ielā 31, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Atpakaļ