Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-09-2014

Īpašuma komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma komitejas sēdes

darba kārtība

2014.gada 2.oktobrī plkst.11.30

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes mazajā zālē

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums 

Ziņotājs

1.

Par apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems

2.

Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 107, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai.

 

3.

Par valstij piekritīgās mantas nepārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.

 

4.

Par garāžas Ģimnāzijas ielā 27, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei.

 
Atpakaļ