Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-09-2014

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2014.gada 2.oktobrī, plkst.13.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

1.  Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībām un nodibinājumiem sporta veidu un pasākumu atbalstam.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vadītājs M.Jenbajevs

2. Par sadarbību ar karjeras un izglītības portālu Prakse.lv.

Ziņotājs –Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta vadītājs T.Bikovskis

3. Par Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

4. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzekļu apropriācijas pārdali.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece O.Jesse
Atpakaļ