Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

26-09-2014

Vienreizējo pabalstu atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās var noformēt no 1. oktobra.


2014. gada 1.oktobrī  Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde uzsāk vienreizējā pabalsta atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās piešķiršanu

Tiesības saņemt pabalstu atsevišķi dzīvojošai personai, kurai deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils administratīvajā teritorijā un kura deklarētajā dzīvesvieta dzīvo viena :

Personai ar invaliditāti- kura vidējais ienākums par pēdējiem trīs mēnešiem nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;
Pensijas vecuma personai- kura vidējais ienākums par pēdējiem trīs mēnešiem nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;
Personai, kurai piešķirts trūcīgas personas statuss;

Pabalsta saņemšanai, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

• Pase;

• Rēķins par komunālajiem pakalpojumiem;

• Pensionāra apliecība, ja personai piešķirta vecuma pensija;

• Invalīda apliecība, ja personai piešķirta invaliditāte;

• Izziņa par atbilstību trūcīgas personas statusam.

Pabalstu piešķir daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuru dzīvokļus apkalpo SIA “DDzKSU”.

Augstāk minētām kategorijām tiesības saņemt pabalstu  17.00 euro  apmērā gadā, par laika periodu no kārtējā gada 1. oktobra līdz 1. jūnijam.

IESNIEGUMS
Atpakaļ