Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

31-07-2014

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā


Direktoru  Daugavpils krievu vidusskolā - licejā

 Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības :

-  augstākā pedagoģiskā izglītība

-  praktiska pedagoģiskā  darba pieredze;

-  ne mazāk kā trīs gadu praktiskā pieredze izglītības iestādes vadības darbā vai vadības  

 darbā izglītības jomā;

 -  praktiskā pedagoģiskā  darba pieredze vispārējās izglītības jomā ne mazāka par 5 gadiem;

- izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;

-  valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas

   Savienības oficiālās valodas zināšanas;

- pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;

- prasme strādāt ar datorprogrammām;

 - spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;

  - spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

 

Vadītāju  Daugavpils 32.Pirmskolas izglītības iestādē

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības :

-  augstākā pedagoģiskā izglītība ar pirmskolas izglītības kvalifikāciju;

 -  ne mazāk kā trīs gadu praktiskā pieredze izglītības iestādes vadības darbā vai vadības  

 darbā izglītības jomā;

 -  praktiskā pedagoģiskā  darba pieredze pirmskolas izglītības jomā ne mazāka par 5 gadiem;

- izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;

-  valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei ;

- pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;

- prasme strādāt ar datorprogrammām;

 - spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;

  - spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2014.gada 15.augustam( pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram
Atpakaļ