Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

02-07-2014

Finanšu komitejas sēde


Finanšu komitejas sēde

2014.gada 3.jūlijā, plkst.14.00 

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes mazajā zālē

Darba kārtība:

  1. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils lidosta” pamatkapitālā

Ziņotājs – SIA „Daugavpils lidosta” valdes loceklis J.Kudiņš

  1. Par apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai
  2. Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai
  3. Par dzīvojamās mājas Dundagas ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai
  4. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.49 nodošanu atsavināšanai
  5. Par dzīvojamās mājas Turaidas ielā 51, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 atsavināšanu

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems

 Par Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta 2014.gada slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta darba aizsardzības speciālists E.Kozlovskis

  1. Par AS „Daugavpils satiksme” darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu

Ziņotājs – AS „Daugavpils satiksme” valdes loceklis Ē.Mekšs
Atpakaļ