Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-08-2013

Mājokļu komitejas sēde


 

  • Vieta: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Domes sēžu zālē
  • Laiks: 13:00

 

Daugavpils pilsētas domes

Mājokļu komitejas sēdes

darba kārtība

2013.gada 3.septembrī plkst.13.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

1.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā Šaurajā ielā 28.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece B.Siliņa

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu sociālajā mājā Šaurajā ielā 28.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa

3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa

4. Par personu izlikšanu no pašvaldības piederošajām dzīvojamām telpām saskaņā ar tiesas         spriedumu

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa

 

5. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa

6.  Par apakšīres līguma noslēgšanu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa

7.  Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu un pagarināšanu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa

8. Par uzņemšanu uzskaitē palīdzībassniegšanai  dzīvokļa jautājumu risināšanā.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa

9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa

10. Par pašvaldības palīdzību  īrētas dzīvojamās telpasapmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo 

telpu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa

11. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa

 
Atpakaļ