Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-04-2013

Sociālo jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Sociālo jautājumu komitejas sēdes

darba kārtība

2013.gada 2.maijā plkst.13.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

 

Darba kārtība:

 

1.    Par Valentīnas Pozņakas iesnieguma izskatīšanu.

Ziņotājs – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs V.Butāns

2.      Par pabalsta piešķiršanu

Ziņotājs – Sociālo lietu pārvaldes vadītāja S.Gavrilova

3.    Par Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzekļu apropriācijas pārdali.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece J.Kornutjaka
Atpakaļ