Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-04-2013

Finanšu komitejas sēde


Finanšu komitejas sēde

2013.gada 2.maijā, plkst.10.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes mazajā zālē

 

Darba kārtība:

 

  1. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” tāmes apstiprināšanu

Ziņotājs – Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs A.Burunovs

  1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 6.jūlija lēmumā Nr.423

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta juriste S.Pupiņa

  1. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vadītājs A.Isakovs

  1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta juriste M.Dimitrijeva

  1. Par atļauju SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” dāvināt Daugavpils Centrālā parka bērnu laukuma iekārtas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

 Ziņotājs – SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” juriskonsulte N.Rustkova

  1. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils lidosta” pamatkapitālā

Ziņotājs – SIA „Daugavpils lidosta” valdes loceklis V.Puzāns
Atpakaļ