Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

28-04-2012

Finanšu komitejas sēde


Finanšu komitejas sēde

2012.gada 3.maijā, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes mazajā zālē

 

Darba kārtība:

 

  1. Par atbalstu projektam “Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”
  2. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta” pamatkapitālā

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

  1. Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.66 nodošanu atsavināšanai
  2. Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 159B, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai
  3. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems
Atpakaļ